Hồ sơ quyết toán thuế TNCN năm 2020 phải nộp tại đâu mới đúng theo quy định về thuế TNCN?

10/11/2023, 19:20
báo nói -

TCDN - Giải đáp vướng mắc về hồ sơ quyết toán thuế TNCN năm 2020.

Hỏi:Tôi xin trình bày như sau: - Năm 2020 tôi đi làm đủ 12 tháng tại công ty A tại Hà Nội. Cuối tháng 2/2021 nghỉ việc. Công ty A quên làm quyết toán thuế năm 2020 cho tôi. Công ty A đăng ký tại Cục thuế Hà Nội. - Năm 2021 tôi làm tại công ty A (Tháng 1 và 2 đến khi nghỉ việc) và công ty B.

Công ty B đăng ký ở Cục thuế Tp.HCM. - Năm 2022 tôi làm tại công ty B và C. Công ty C đăng ký ở Cục thuế Bình Dương. - Năm 2023, tôi chỉ làm ở công ty C. - Tháng 8/2023, tôi nộp hồ sơ quyết toán thuế các năm 2020, 2021, 2022 tại Cục thuế Bình Dương, tức là quyết toán các năm cũ theo công ty đang làm hiện tại như hiểu biết căn cứ theo các quy định về thuế TNCN. Cục thuế Bình Dương đã quyết toán và hoàn thuế năm 2021, 2022.

Tuy nhiên trả lại hồ sơ quyết toán năm 2020 với lý do: Người nộp thuế quyết toán tại Cục thuế Hà Nội và hủy tờ khai thuế 2020 tại Bình Dương theo Mẫu 01 trong TT 80/2021/TT-BTC ngày 29/9-2021 để kê khai lại. Tôi xin hỏi trong trường hợp này, hồ sơ quyết toán thuế TNCN năm 2020 của tôi phải nộp tại đâu mới đúng theo quy định về thuế TNCN? Xin trân trọng cảm ơn.

Trả lời: 

Căn cứ điểm b.2 Khoản 8 Điều 11 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định về địa điểm nộp hồ sơ khai thuế như sau:

“8. Địa điểm nộp hồ sơ khai thuế đối với người nộp thuế là cá nhân có phát sinh nghĩa vụ thuế đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công thuộc loại phải quyết toán thuế thu nhập cá nhân theo quy định tại điểm d khoản 4 Điều 45 Luật Quản lý thuế như sau:

...b) Cá nhân trực tiếp khai quyết toán thuế theo quy định tại khoản 6 Điều 8 Nghị định này bao gồm:

...b.2) Cá nhân cư trú có thu nhập tiền lương, tiền công thuộc diện tổ chức chi trả khấu trừ tại nguồn từ hai nơi trở lên thì nộp hồ sơ khai quyết toán thuế như sau:

Cá nhân đã tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân tại tổ chức, cá nhân trả thu nhập nào thì nộp hồ sơ khai quyết toán thuế tại cơ quan thuế trực tiếp quản lý tổ chức, cá nhân trả thu nhập đó. Trường hợp cá nhân có thay đổi nơi làm việc và tại tổ chức, cá nhân trả thu nhập cuối cùng có tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân thì nộp hồ sơ khai quyết toán thuế tại cơ quan thuế quản lý tổ chức, cá nhân trả thu nhập cuối cùng. Trường hợp cá nhân có thay đổi nơi làm việc và tại tổ chức, cá nhân trả thu nhập cuối cùng không tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân thì nộp hồ sơ khai quyết toán thuế tại cơ quan thuế nơi cá nhân cư trú. Trường hợp cá nhân chưa tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân ở bất cứ tổ chức, cá nhân trả thu nhập nào thì nộp hồ sơ khai quyết toán thuế tại cơ quan thuế nơi cá nhân cư trú.”

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp Độc giả chưa quyết toán thuế TNCN đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công năm 2020 thì địa điểm nộp hồ sơ khai quyết toán thuế tại cơ quan thuế quản lý tổ chức, cá nhân trả thu nhập cuối cùng. Trường hợp tại thời điểm hiện tại, Cục Thuế tỉnh Bình Dương là cơ quan thuế quản lý tổ chức chi trả thu nhập từ tiền lương, tiền công cho Độc giả thì địa điểm nộp hồ sơ khai quyết toán thuế TNCN là tại Cục Thuế tỉnh Bình Dương.

Đề nghị Độc giả nghiên cứu quy định nêu trên, đối chiếu với tình hình thực tế phát sinh để thực hiện.

Trường hợp còn vướng mắc, Độc giả liên hệ Phòng Quản lý Hộ kinh doanh, Cá nhân và thu khác (liên hệ: 0274.3830344) để được hỗ trợ, giải quyết.

Trên đây là ý kiến của Cục Thuế tỉnh Bình Dương trả lời cho Độc giả biết để thực hiện.

PV
Bạn đang đọc bài viết Hồ sơ quyết toán thuế TNCN năm 2020 phải nộp tại đâu mới đúng theo quy định về thuế TNCN? tại chuyên mục Hỏi - Đáp của Tạp chí Tài chính doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác:

email: [email protected], hotline: 086 508 6899

Bình luận