Hoàng Anh Gia Lai bị phạt 155 triệu đồng

29/01/2022, 08:52

TCDN - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai số tiền 155 triệu đồng.

hoang_anh_gia_lai-14_57_40_678

Ngày 28/01/2022, UBCKNN ban hành Quyết định số 26/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (Công ty), cụ thể:

Phạt tiền 85.000.000 đồng (Tám mươi lăm triệu đồng) theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 156/2020/NĐ-CP) do không công bố đối với thông tin phải công bố theo yêu cầu của UBCKNN (Công ty không công bố thông tin (CBTT) theo yêu cầu của UBCKNN về việc điều chỉnh hồi tố Báo cáo tài chính (BCTC) năm 2019 của Công ty).

Phạt tiền 70.000.000 đồng (Bảy mươi triệu đồng) theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP do công bố thông tin không đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật (Công ty thuyết minh không đầy đủ về việc điều chỉnh hồi tố ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh các năm 2017, 2018 tại BCTC năm 2020 và chưa giải trình đầy đủ nội dung này theo quy định; Công ty không trình bày các giao dịch giữa Công ty và người có liên quan của Công ty (CTCP Chăn nuôi Gia Lai, CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai, CTCP Cao su Hoàng Anh – Hoàng Minh, Công ty TNHH Phát triển Nông nghiệp Hoàng Anh Attapeu, ông Đoàn Nguyên Đức, bà Võ Thị Mỹ Hạnh, bà Hồ Thị Kim Chi...) tại Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2019, 2020 và 06 tháng đầu năm 2021).

Viết Dinh
Bạn đang đọc bài viết Hoàng Anh Gia Lai bị phạt 155 triệu đồng tại chuyên mục Chứng khoán của Tạp chí Tài chính doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác:

email: [email protected], hotline: 086 508 6899

Tin liên quan