[HỎI - ĐÁP] Doanh nghiệp bị cưỡng chế nợ thuế có phải nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn hay không?

29/07/2020, 14:37

TCDN -

Hỏi: Doanh nghiệp bị cưỡng chế nợ thuế có phải nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn hay không?

Đáp:

Thời gian qua, nhiều câu hỏi vướng mắc gửi đến cơ quan thuế xoay quanh việc doanh nghiệp bị cơ quan thuế áp dụng cưỡng chế nợ thuế bằng biện pháp thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng thì có phải nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn nữa hay không?

Theo quy định tại Điều 27 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính: Hàng quý, tổ chức, hộ, cá nhân bán hàng hoá, dịch vụ (trừ đối tượng được cơ quan thuế cấp hóa đơn) có trách nhiệm nộp Báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp, kể cả trường hợp trong kỳ không sử dụng hóa đơn.

Do vậy, trường hợp doanh nghiệp đã sử dụng hết hóa đơn, đã báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn quý, ghi số lượng hóa đơn tồn cuối kỳ bằng không (=0) thì trong các quý tiếp theo khi doanh nghiệp chưa tiếp tục mua hóa đơn của cơ quan thuế hoặc chưa tiếp tục Thông báo phát hành hóa đơn, chưa sử dụng hóa đơn, doanh nghiệp không phải lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn gửi cơ quan thuế.

Trường hợp doanh nghiệp còn tồn hóa đơn đã thông báo phát hành và cơ quan thuế áp dụng cưỡng chế nợ thuế bằng biện pháp thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng, doanh nghiệp vẫn phải nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo quy định.

(Các nội dung hướng dẫn nêu trên được hướng dẫn tại công văn số 6685/CT-TTHT ngày 24 tháng 02 năm 2020 của Cục Thuế TP Hà Nội về việc vướng mắc báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn).

Theo BTC

Bạn đang đọc bài viết [HỎI - ĐÁP] Doanh nghiệp bị cưỡng chế nợ thuế có phải nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn hay không? tại chuyên mục Hỏi - Đáp của Tạp chí Tài chính doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác:

email: tapchitaichinhdoanhnghiep@gmail.com, hotline: 086 508 6899

Bình luận

Tạp chí tài chính Doanh nghiệp
Tạp chí tài chính Doanh nghiệp
Tạp chí tài chính Doanh nghiệp
Tạp chí tài chính Doanh nghiệp
Tạp chí tài chính Doanh nghiệp

Tạp chí tài chính Doanh nghiệp