[HỎI - ĐÁP] Trường tiểu học trên địa bàn khó khăn có phải đóng thuế môn bài không?

13/12/2020, 10:41

TCDN -

Hỏi: Đơn vị tôi là trường tiểu học đóng trên địa bàn xã đặc biệt khó khăn. Kinh phí hoạt động hàng năm được cấp 100% từ ngân sách nhà nước. Không có các khoản thu từ phụ huynh học sinh. Năm 2017, 2018, 2019. Chi cục thuế yêu cầu trường tôi nộp thuế môn bài 1.000.000 đồng/năm. Do trường không có nguồn thu ngoài kinh phí ngân sách cấp nên trường tôi đã trích ngân sách để nộp thuế nhưng kho bạc không chấp nhận. Tôi xin hỏi, theo Thông tư 139 thì đơn vị HCSN là đối tượng nộp thuế môn bài nhưng những đơn vị không có hoạt động SXKĐV như trường tôi thì có phải nộp thuế môn bài không? Nếu nộp từ tiền ngân sách có được không?

Đáp:

Nội dung này Chi cục Thuế khu vực Phủ Quỳ I có ý kiến như sau:

1. Về lệ phí môn bài:

Tại Điều 2, Nghị định số 139/2016/NĐ-CP ngày 04/10/2016 của Chính phủ quy định Người nộp lệ phí môn bài như sau:

“Điều 2. Người nộp lệ phí môn bài

Người nộp lệ phí môn bài là tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ, trừ trường hợp quy định tại Điều 3 Nghị định này, bao gồm:

...

3. Đơn vị sự nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật.

.....”

Tại Khoản 1, Điều 4, Nghị định số 139/2016/NĐ-CP ngày 04/10/2016 của Chính phủ quy định về mức thu lệ phí môn bài như sau:

“1. Mức thu lệ phí môn bài đối với tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ như sau:

....

c) Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế khác: 1.000.000 đồng/năm.”

Theo quy định trên, các đơn vị sự nghiệp (công lập, ngoài công lập) cung cấp sản phẩm, dịch vụ thuộc lĩnh vực giáo dục, đào tạo thuộc đối tượng nộp lệ phí môn bài theo mức 1.000.000 đồng/năm.

2. Về nguồn thu để nộp lệ phí môn bài:

Tại Thông tư số 328/2016/TT-BTC ngày 26/12/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thu và quản lý các khoản thu ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước có hướng dẫn:

“Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh, bao gồm: các khoản thu thuế, phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước (NSNN) và các khoản thu khác của NSNN.

2. Đối tượng áp dụng:

d) Các tổ chức, cá nhân thực hiện nộp thuế, phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác thuộc NSNN.

Điều 5. Các hình thức thu ngân sách nhà nước

1. Thu bằng chuyển khoản:

a) Thu bằng chuyển khoản từ tài khoản của người nộp NSNN tại ngân hàng, ngân hàng thực hiện trích tài khoản của người nộp NSNN chuyển vào tài khoản của KBNN để ghi thu NSNN.

b) Thu bằng chuyển khoản từ tài khoản của người nộp NSNN tại KBNN, KBNN thực hiện trích tài khoản của người nộp NSNN để ghi thu NSNN.

c) Thu bằng phương thức điện tử, bao gồm:

- Qua dịch vụ nộp thuế điện tử trên cổng thông tin điện tử của Tổng cục thuế hoặc cổng thanh toán điện tử của Tổng cục Hải quan;

- Qua dịch vụ thanh toán điện tử của NHTM như ATM, Internetbanking, Mobile banking, POS hoặc các hình thức thanh toán điện tử khác.

2. Thu bằng tiền mặt:

a) Thu bằng tiền mặt trực tiếp tại KBNN.

b) Thu bằng tiền mặt tại NHTM để chuyển nộp vào tài khoản của KBNN.

…”

Căn cứ quy định trên các đơn vị sự nghiệp (công lập, ngoài công lập) cung cấp sản phẩm, dịch vụ thuộc lĩnh vực giáo dục, đào tạo tùy thuộc vào nguồn thu của đơn vị mình để lựa chọn hình thức nộp lệ phí môn bài theo quy định vào ngân sách nhà nước mà không phân biệt nguồn gốc nguồn thu.

Theo BTC

Bạn đang đọc bài viết [HỎI - ĐÁP] Trường tiểu học trên địa bàn khó khăn có phải đóng thuế môn bài không? tại chuyên mục Hỏi - Đáp của Tạp chí Tài chính doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác:

email: [email protected], hotline: 086 508 6899