Hội thảo Phát hành trái phiếu doanh nghiệp: Niềm tin và giải pháp

2022-11-30 21:07:00

Hội thảo Phát hành trái phiếu doanh nghiệp: Niềm tin và giải pháp do Tạp chí Tài chính Doanh nghiệp tổ chức tại Trung tâm Hội nghị 272 - Số 272 Võ Thị Sáu, phường 7, quận 3, Tp.HCM.