Khẩu trang hai giá, thất thu hàng trăm tỷ đồng tiền thuế

33 2020-04-24 09:15:00

Việc những chiếc khẩu trang có giá bán cao và sau đó là bất ngờ khan hiếm, thậm chí là vắng bóng trên thị trường đặc biệt là ở các hiệu thuốc thời gian qua vẫn là câu hỏi lớn đối với đa số người dân. Nhưng thị trường khẩu trang có thực sự khan hiếm đến mức như vậy hay không?