Khi kê khai quyết toán thuế TNDN, số lãi này có phải nộp thuế TNDN?

29/03/2024, 15:37
báo nói -

TCDN - Giải đáp vướng mắc về số lãi phải nộp thuế TNDN của doanh nghiệp tiến hành đánh giá lại giá chứng khoán công ty đã đầu tư

Hỏi: Cuối năm tài chính, doanh nghiệp tiến hành đánh giá lại giá chứng khoán công ty đã đầu tư, nếu giá thị trường tại thời điểm cuối năm thấp hơn giá sổ sách, Doanh nghiệp thực hiện trích dự phòng giảm giá chứng khoán.

Trường hợp giá thị trường tại thời điểm cuối năm ghi nhận cao hơn giá sổ sách thì Doanh nghiệp có phải ghi nhận lãi hoạt động tài chính cho trường hợp này không? Và khi kê khai quyết toán thuế TNDN, số lãi này có phải nộp thuế TNDN?

Trả lời:

Việc trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất các khoản đầu tư, nợ phải thu khó đòi thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 48/2019/TT-BTC ngày 08/08/2019 Bộ Tài chính.

Trường hợp cuối năm doanh nghiệp đánh giá lại các tài sản đầu tư (chứng khoán), nếu giá thực tế thấp hơn giá trị ban đầu khi đầu tư, doanh nghiệp được phép trích lập dự phòng giảm giá, và được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp.

Theo quy định tại Điều 7 của Thông tư số 78/2014/TT-BTC hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp, các khoản thu nhập khác tính thuế thu nhập doanh nghiệp, trường hợp thị trường chứng khoán thực tế có giá cao hơn giá trị đầu tư ban đầu theo sổ sách, nhưng doanh nghiệp chưa chuyển nhượng số chứng khoán này, nên chưa phát sinh thu nhập và chưa tính thuế thu nhập doanh nghiệp.

PV
Bạn đang đọc bài viết Khi kê khai quyết toán thuế TNDN, số lãi này có phải nộp thuế TNDN? tại chuyên mục Hỏi - Đáp của Tạp chí Tài chính doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác:

email: [email protected], hotline: 086 508 6899

Bình luận