Kho bạc Nhà nước sẽ đấu thầu 130.000 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ trong quý 4/2023

16/11/2023, 14:05
báo nói -

TCDN - Kho bạc Nhà nước vừa thông báo kế hoạch đấu thầu trái phiếu chính phủ quý 4/2023 với tổng mức phát hành là 130.000 tỷ đồng.

5-1

Thực hiện nhiệm vụ huy động vốn cho ngân sách trung ương năm 2023, trong quý IV/2023, Kho bạc Nhà nước sẽ thực hiện đấu thầu trái phiếu chính phủ qua Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội với số tiền 130 nghìn tỷ đồng (bao gồm cả khối lượng phát hành cho Bảo hiểm Xã hội Việt Nam).

Cụ thể, khối lượng dự kiến phát hành theo kỳ hạn như sau:

Kỳ hạn 5 năm dự kiến phát hành 23.000 tỷ đồng; Kỳ hạn 7 năm dự kiến phát hành 2.000 tỷ đồng; Kỳ hạn 10 năm dự kiến phát hành 40.000 tỷ đồng; Kỳ hạn 15 năm dự kiến phát hành 55.000 tỷ đồng; Kỳ hạn 20 năm dự kiến phát hành 5.000 tỷ đồng; Kỳ hạn 30 năm dự kiến phát hành 5.000 tỷ đồng.

Kho bạc Nhà nước cho biết, trong quá trình thực hiện, đơn vị có thể điều chỉnh khối lượng phát hành các kỳ hạn trái phiếu phù hợp với tình hình thị trường và nhu cầu sử dụng vốn của ngân sách nhà nước.

Tính riêng năm 2023, lũy kế từ đầu năm đến hết ngày 30/9/2023, tổng khối lượng trái phiếu chính phủ Kho bạc Nhà nước đã phát hành là 249.881 tỷ đồng, bằng 62,5% kế hoạch phát hành trái phiếu chính phủ năm 2023 (400.000 tỷ đồng).

Kỳ hạn phát hành trái phiếu chính phủ bình quân năm 2023 là 12,42 năm, lãi suất phát hành bình quân năm là 3,36%/năm, thời gian đáo hạn bình quân của danh mục trái phiếu chính phủ là 9,17 năm.

Năm 2023, Bộ Tài chính đã giao nhiệm vụ phát hành trái phiếu chính phủ (TPCP) cho KBNN là 400.000 tỷ đồng, bằng kế hoạch phát hành TPCP năm 2022 ban đầu và gấp gần 1,9 lần so với kế hoạch phát hành TPCP năm 2022 điều chỉnh.

Để đảm bảo đáp ứng đủ nhu cầu vốn vay của NSTW, đồng thời tiếp tục thực hiện các mục tiêu cơ cấu lại nợ công và duy trì ổn định, phát triển thị trường TPCP, KBNN đã và sẽ tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp huy động vốn TPCP, đảm bảo nguyên tắc phối hợp chặt chẽ giữa điều hành chính sách tài khóa với chính sách tiền tệ và các chính sách vĩ mô khác. Đồng thời giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng và bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế. Cụ thể, KBNN tiếp tục bám sát kế hoạch trả nợ gốc của NSTW, thường xuyên rà soát, đánh giá tình hình thu, chi, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công để điều hành khối lượng phát hành TPCP phù hợp với nhu cầu vốn vay của NSTW.

Chủ động điều hành lãi suất phát hành TPCP phù hợp với mặt bằng chung của toàn thị trường. Tranh thủ phát hành TPCP khi thị trường thuận lợi (các nhà đầu tư có nhu cầu cao, mặt bằng lãi suất TPCP phù hợp), tránh việc phải tập trung huy động dồn vào cuối năm hoặc khi thị trường không thuận lợi.

Đặc biệt, KBNN tiếp tục phát hành linh hoạt các loại kỳ hạn TPCP để một mặt đáp ứng nhu cầu thị trường, hình thành lãi suất tham chiếu cho thị trường vốn, mặt khác hài hòa nghĩa vụ trả nợ của NSTW giữa các năm. Với các làm này, theo KBNN sẽ vừa đảm bảo mục tiêu tái cơ cấu danh mục nợ TPCP vừa giảm rủi ro đảo nợ. Đồng thời, phấn đấu kỳ hạn phát hành bình quân TPCP phù hợp với mục tiêu đề ra tại Nghị quyết số 23/2021/QH15 và Nghị quyết số 43/2022/QH15.

Bên cạnh đó, KBNN xác định nhu cầu và tổ chức huy động vốn từ nguồn TPCP trên cơ sở tận dụng các nguồn lực sẵn có, các nguồn tăng thu, tiết kiệm chi, vay nước ngoài, vay từ các nguồn tài chính hợp pháp khác để đảm bảo đủ nhu cầu vốn của NSTW theo các phương án đã được Quốc hội phê duyệt tại nghị quyết số 43/2022/QH15 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Tạp chí in tháng 11/2023
Bạn đang đọc bài viết Kho bạc Nhà nước sẽ đấu thầu 130.000 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ trong quý 4/2023 tại chuyên mục Tài chính của Tạp chí Tài chính doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác:

email: [email protected], hotline: 086 508 6899