Không đầu tư xây dựng, sản xuất kinh doanh theo giấy đăng ký doanh nghiệp có phải nộp lệ phí môn bài không?

13/05/2024, 11:27

TCDN - Giải đáp vướng mắc về việc nộp lệ phí môn bài của doanh nghiệp không đầu tư xây dựng, sản xuất kinh doanh theo giấy đăng ký.

Hỏi: Hiện tại tôi đang kinh doanh trên lĩnh vực bán lẻ xăng, dầu. Ngày 05 tháng 9 năm 2017, tôi có đăng ký kinh doanh với loại hình doanh nghiệp tư nhân bán lẻ xăng dầu Toàn Mỹ mã số doanh nghiệp 6300291953. Địa chỉ trụ sở chính: khu vực III, phường Lái Hiếu, thị xã Ngã Bảy, Hậu Giang. Đồng thời xin chủ trương đầu tư cửa hàng bán lẻ xăng dầu tại vị trí trên. Đến ngày 30/11/2017, văn phòng UBND tỉnh Hậu Giang có công văn trả lời vị trí đề xuất đầu tư xây dựng cửa hàng bán lẻ xăng dầu là chưa phù hợp theo quy định pháp luật hiện hành. Từ đó doanh nghiệp không đầu tư xây dựng cũng như sản xuất kinh doanh theo nội dung đã đăng ký doanh nghiệp.

Đến ngày 23/5/2022, UBND tỉnh Hậu Giang ban hành quyết định số 997/QĐ-UBND ngày 23/5/2022 quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư. Doanh nghiệp tiến hành thực hiện các thủ tục theo quy định pháp luật, đến ngày 01/02/2024 doanh nghiệp được cấp giấy chứng nhận đủu điều kiện bán lẻ xăng dầu tại vị trí khu vực IV, phường Lái Hiếu, thàn phố Ngã Bảy, Hậu Giang.

Khi tôi đến chi cục thuế khu vực III ( thành phố Ngã Bảy) để làm thủ tục kê khai thuế thì nhận được thông báo số tiền nợ thuế trong năm 2017, 2018, 2019 là 5.000.000 đồng và tiền chậm nộp là 3.201.000 đồng. Vậy xin hỏi Bộ Tài chính. Doanh nghiệp đã đăng ký kinh doanh nhưng xin chủ trương đầu tư không được chấp thuận, từ đó doanh nghiệp không đầu tư xây dựng, không sản xuất kinh doanh theo giấy đăng ký doanh nghiệp có phải nộp lệ phí môn bài hay không?

Trả lời:

Chi cục Thuế khu vực III có ý kiến trả lời như sau:

- Tại khoản 1, khoản 3, Điều 4 Nghị định 139/2016/NĐ-CP ngày 04 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ quy định về lệ phí môn bài quy định: Mức thu lệ phí môn bài

“1. Mức thu lệ phí môn bài đối với tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ như sau:

a) Tổ chức có vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư trên 10 tỷ đồng: 3.000.000 đồng/năm;

b) Tổ chức có vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư từ 10 tỷ đồng trở xuống: 2.000.000 đồng/năm;

c) Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế khác: 1.000.000 đồng/năm.

Mức thu lệ phí môn bài đối với tổ chức quy định tại điểm a và điểm b khoản này căn cứ vào vốn điều lệ ghi trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; trường hợp không có vốn điều lệ thì căn cứ vào vốn đầu tư ghi trong giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

3. Tổ chức, cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình sản xuất, kinh doanh hoặc mới thành lập, được cấp đăng ký thuế và mã số thuế, mã số doanh nghiệp trong thời gian của 6 tháng đầu năm thì nộp mức lệ phí môn bài cả năm; nếu thành lập, được cấp đăng ký thuế và mã số thuế, mã số doanh nghiệp trong thời gian 6 tháng cuối năm thì nộp 50% mức lệ phí môn bài cả năm.

Tổ chức, cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình sản xuất, kinh doanh nhưng không kê khai lệ phí môn bài thì phải nộp mức lệ phí môn bài cả năm, không phân biệt thời điểm phát hiện là của 6 tháng đầu năm hay 6 tháng cuối năm….”

- Tại khoản 1, khoản 4, Điều 5 Nghị định 139/2016/NĐ-CP ngày 04 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ quy định về lệ phí môn bài quy định: Khai, nộp lệ phí môn bài

“1. Khai lệ phí môn bài được thực hiện như sau:

a) Khai lệ phí môn bài một lần khi người nộp lệ phí mới ra hoạt động kinh doanh, chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh;

b) Trường hợp người nộp lệ phí mới thành lập cơ sở kinh doanh nhưng chưa hoạt động sản xuất kinh doanh thì phải khai lệ phí môn bài trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và đăng ký thuế.

4. Thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 01 hàng năm. Trường hợp người nộp lệ phí mới ra hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc mới thành lập cơ sở sản xuất kinh doanh thì thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ khai lệ phí….”

- Tại khoản 3, Điều 4 Thông tư số 302/2016/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí môn bài quy định: mức thu lệ phí môn bài

“3. Tổ chức, cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình sản xuất, kinh doanh hoặc mới thành lập, được cấp đăng ký thuế và mã số thuế, mã số doanh nghiệp trong thời gian của 6 tháng đầu năm thì nộp mức lệ phí môn bài cả năm; nếu thành lập, được cấp đăng ký thuế và mã số thuế, mã số doanh nghiệp trong thời gian 6 tháng cuối năm thì nộp 50% mức lệ phí môn bài cả năm.

Tổ chức, cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình sản xuất, kinh doanh nhưng không kê khai lệ phí môn bài thì phải nộp mức lệ phí môn bài cả năm, không phân biệt thời điểm phát hiện là của 6 tháng đầu năm hay 6 tháng cuối năm.

Tổ chức, cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình đang sản xuất, kinh doanh và có thông báo gửi cơ quan thuế về việc tạm ngừng kinh doanh cả năm dương lịch thì không phải nộp lệ phí môn bài của năm tạm ngừng kinh doanh. Trường hợp tạm ngừng kinh doanh không trọn năm dương lịch thì vẫn phải nộp mức lệ phí môn bài cả năm…”.

Căn cứ hướng dẫn trên trường hợp doanh nghiệp mới thành lập nhưng chưa hoạt động sản xuất kinh doanh (Doanh nghiệp đã đăng ký kinh doanh nhưng xin chủ trương đầu tư không được chấp thuận) thì vẫn phải khai lệ phí môn bài, thời gian khai lệ phí môn bài trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Trường hợp tạm ngừng kinh doanh không trọn năm dương lịch thì vẫn phải nộp mức lệ phí môn bài cả năm.

Chi cục Thuế khu vực III trả lời cho đọc giả Võ Thanh Toàn được biết để thực hiện quyền và nghĩa vụ thuế của mình đối với ngân sách Nhà nước.

PV
Bạn đang đọc bài viết Không đầu tư xây dựng, sản xuất kinh doanh theo giấy đăng ký doanh nghiệp có phải nộp lệ phí môn bài không? tại chuyên mục Hỏi - Đáp của Tạp chí Tài chính doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác:

email: [email protected], hotline: 086 508 6899