Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về kinh tế - xã hội chiều 2/6/2022

2022-06-02 14:36:00

Chiều 2/6, Quốc hội thảo luận về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước và công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Nguồn: VTC News