Lãi sau thuế quý 1 của Chứng khoán MB gấp rưỡi cùng kỳ

03/04/2024, 10:36
báo nói -

TCDN - Báo cáo tài chính quý 1 của Chứng khoán MB thể hiện doanh thu 674 tỷ đồng và lãi sau thuế 183 tỷ đồng, lần lượt tăng 100% và 50% so với cùng kỳ năm trước.

Trong quý đầu năm, Chứng khoán MB (Mã: MBS) ghi nhận doanh thu 674 tỷ đồng, gấp đôi so với 336 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Bối cảnh thanh khoản thị trường tăng mạnh, doanh thu môi giới của Chứng khoán MBS  trong quý 1 đạt 185 tỷ đồng, gấp đôi cùng kỳ. Dư nợ hoạt động ký quỹ và ứng trước bình quân quý I đạt 9.388 tỷ đồng. Nhờ đó, lãi từ các khoản cho vay và phải thu quý 1 đạt 260 tỷ đồng, gấp 2,2 lần cùng kỳ.

Ngoài ra, doanh thu từ hoạt động tự doanh và các hoạt động kinh doanh khác cũng tăng.

MBS 1

Chi phí hoạt động quý 1 ghi nhận 494 tỷ đồng, gấp 2,3 lần cùng kỳ năm 2023. Kết quả, Chứng khoán MB báo lãi sau thuế gần 183 tỷ đồng, tăng 50% so với cùng kỳ năm trước.

Tổng tài sản tăng 7,5% sau 3 tháng đầu năm, lên 16.480 tỷ đồng tại cuối quý 1, chủ yếu từ tăng khoản cho vay. Dư nợ cho vay ký quỹ và cho vay hoạt động ứng trước tiền bán cuối kỳ đạt 9.869 tỷ đồng, tăng 7%.

Giá trị tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) không thay đổi đáng kể, đạt 1.149 tỷ đồng tại thời điểm 31/3. Trong đó bao gồm 52 tỷ đồng cổ phiếu, 449 tỷ đồng chứng chỉ quỹ, 648 tỷ đồng trái phiếu.

Khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM) cũng đi ngang đạt 2.669 tỷ đồng tại cuối kỳ. Đây là khoản tiền gửi và giấy tờ có giá khác ngắn hạn.

Tại khoản đầu tư sẵn sàng để bán (AFS), MBS không còn ghi nhận lượng chứng chỉ quỹ trị giá 106 tỷ đồng tại đầu năm.

Chứng khoán MB vừa tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024  vào cuối tháng 3.  Công ty đặt kế hoạch doanh thu năm 2024 đạt 2.786 tỷ đồng, tăng 52,6% so với thực hiện năm 2023; lợi nhuận trước thuế 930 tỷ đồng, tăng 29,9%. Như vậy với kết quả quý 1, công ty đã thực hiện 24 - 25% các tiêu doanh thu, lợi nhuận.

Tại cuộc họp, ban lãnh đạo Chứng khoán MB đánh giá thực trạng ngành chứng khoán đang cạnh tranh khá khốc liệt với sức ép từ các công ty chứng khoán lớn và nhóm nước ngoài. MBS hiện có quy mô vốn tương đối nhỏ, tổng vốn chủ sở hữu là 5.038 tỷ đồng tính đến cuối năm 2023, vốn điều lệ khoảng 4.300 tỷ đồng đứng thứ 13 trên thị trường. 

Với thực tế đó, MBS sẽ tiếp tục thực hiện kế hoạch tăng vốn điều lệ trong năm 2024. Cụ thể, công ty có kế hoạch phát hành 109,4 triệu cp cho cổ đông hiện hữu (tỷ lệ 4:1) với giá 10.000 đồng/cp và chào bán riêng lẻ tối đa 28,73 triệu cp cho dưới 30 nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp với giá 11.512 đồng/cp. 

Như Hằng
Bạn đang đọc bài viết Lãi sau thuế quý 1 của Chứng khoán MB gấp rưỡi cùng kỳ tại chuyên mục Chứng khoán của Tạp chí Tài chính doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác:

email: [email protected], hotline: 086 508 6899

Tin liên quan