Lập hóa đơn điều chình cho hàng hóa trả lại giữ nguyên giá, thì hóa đơn đó có cần thể hiện đơn giá không?

27/03/2024, 10:01
báo nói -

TCDN - Giải đáp vướng mắc về việc lập hóa đơn điều chỉnh cho hàng hóa không đạt chất lượng trả lại.

Hỏi: Tôi có câu hỏi về việc lập hóa đơn điều chỉnh cho hàng hóa không đạt chất lượng trả lại. Công ty chúng tôi là bên bán, sau khi bán hàng cho bên mua. Bên mua phát hiện hàng hóa không đạt chất lượng và trả về cho bên bán. Theo quy định bên bán là chúng tôi phải lập hóa đơn điều chỉnh cho số hàng hóa không đạt chất lượng trả lại trên, cũng theo quy định tại Điểm e, Khoản 1, Điều 7, Thông tư 78/2021/TT-BTC: "e) Riêng đối với nội dung về giá trị trên hóa đơn có sai sót thì: điều chỉnh tăng (ghi dấu dương), điều chỉnh giảm (ghi dấu âm) đúng với thực tế điều chỉnh."

Trong trường hợp trả hàng hóa không đạt chất lượng trên, khi lập hóa đơn điều chỉnh, chúng tôi chỉ thể hiện các giá trị điều chỉnh gồm: số lượng, thành tiền trước thuế, tiền thuế và thành tiền sau thuế. Còn đơn giá chúng tôi không điều chỉnh nên không thể hiện trên hóa đơn điều chỉnh. Tuy nhiên bên mua yêu cầu chúng tôi vẫn phải thể hiện đơn giá vào cột đơn giá khi lập hóa đơn điều chỉnh (mặc dù thực tế là không điều chỉnh đơn giá).

Vậy xin hỏi, khi lập hóa đơn điều chình cho hàng hóa không đạt chất lượng trả lại mà đơn giá không điều chỉnh, thì trên hóa đơn điều chỉnh có phải thể hiện đơn giá không? Tôi rất mong được giải đáp, xin trân trọng cảm ơn!

Trả lời: 

- Căn cứ Nghị định 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về hoá đơn, chứng từ:

+ Tại Điều 4 quy định nguyên tắc lập, quản lý, sử dụng hóa đơn, chứng từ

“1. Khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, người bán phải lập hóa đơn để giao cho người mua (bao gồm cả các trường hợp hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hóa, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động và tiêu dùng nội bộ (trừ hàng hóa luân chuyển nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất); xuất hàng hóa dưới các hình thức cho vay, cho mượn hoặc hoàn trả hàng hóa) và phải ghi đầy đủ nội dung theo quy định tại Điều 10 Nghị định này, trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử thì phải theo định dạng chuẩn dữ liệu của cơ quan thuế theo quy định tại Điều 12 Nghị định này.

…”

+ Tại Điều 10 quy định về nội dung trên hóa đơn.

+ Tại Điều 19 quy định về xử lý hóa đơn có sai sót:

“…

2. Trường hợp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế hoặc hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế đã gửi cho người mua mà người mua hoặc người bán phát hiện có sai sót thì xử lý như sau:

b) Trường hợp có sai: mã số thuế; sai sót về số tiền ghi trên hóa đơn, sai về thuế suất, tiền thuế hoặc hàng hóa ghi trên hóa đơn không đúng quy cách, chất lượng thì có thể lựa chọn một trong hai cách sử dụng hóa đơn điện tử như sau:

b1) Người bán lập hóa đơn điện tử điều chỉnh hóa đơn đã lập có sai sót. Trường hợp người bán và người mua có thỏa thuận về việc lập văn bản thỏa thuận trước khi lập hóa đơn điều chỉnh cho hóa đơn đã lập có sai sót thì người bán và người mua lập văn bản thỏa thuận ghi rõ sai sót, sau đó người bán lập hóa đơn điện tử điều chỉnh hóa đơn đã lập có sai sót.

Hóa đơn điện tử điều chỉnh hóa đơn điện tử đã lập có sai sót phải có dòng chữ “Điều chỉnh cho hóa đơn Mẫu số... ký hiệu... số... ngày... tháng... năm”.

…”

Căn cứ các quy định trên, trường hợp hàng hóa không đạt chất lượng bị trả lại thì người bán thực hiện lập hóa đơn điều chỉnh giảm cho hóa đơn đã lập theo quy định tại khoản 1 Điều 4 và khoản 2 Điều 19 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP. Nội dung trên hóa đơn thực hiện theo quy định tại Điều 10 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP.

Đề nghị Độc giả căn cứ tình hình thực tế, đối chiếu hàng hóa, dịch vụ do Công ty của Độc giả cung cấp và các quy định của pháp luật được trích dẫn nêu trên để thực hiện đúng theo quy định.

Trong quá trình thực hiện nếu còn vướng mắc, đề nghị Độc giả cung cấp hồ sơ liên quan đến vướng mắc và liên hệ với cơ quan thuế quản lý trực tiếp để được hướng dẫn cụ thể.

PV
Bạn đang đọc bài viết Lập hóa đơn điều chình cho hàng hóa trả lại giữ nguyên giá, thì hóa đơn đó có cần thể hiện đơn giá không? tại chuyên mục Hỏi - Đáp của Tạp chí Tài chính doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác:

email: [email protected], hotline: 086 508 6899

Bình luận