Licogi 16 muốn phát hành 50 triệu cổ phiếu LCG giá 10.000 đồng

27/07/2021, 16:42

TCDN - Hội đồng quản trị CTCP Licogi 16 thông qua nghị quyết phát hành cổ phiếu LCG để trả cổ tức năm 2020 và phương án chào bán cổ phiếu.

Ban lãnh đạo Licogi 16 dự kiến phát hành hơn 9,2 triệu cổ phiếu LCG trong quý III hoặc quý IV năm nay để trả cổ tức năm 2020. Tỷ lệ thực hiện quyền là 100 : 8 (người sở hữu 100 cổ phiếu nhận thêm 8 cổ phiếu mới).

Nguồn vốn phát hành từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối ghi nhận tại báo cáo tài tài chính hợp nhất năm 2020 đã kiểm toán hơn 416 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Licogi 16 sẽ chào bán 50 triệu cổ phiếu LCG cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng/cp, thấp hơn 17% so với giá cổ phiếu LCG chốt phiên 26/7 (12.000 đồng/cp).

Tỷ lệ thực hiện quyền là 115.248.172 : 50.000.000 (sở hữu 115.248.172 cổ phiếu LCG hưởng quyền mua thêm 50 triệu cổ phiếu mới).

Công ty dự kiến sử dụng số tiền 500 tỷ đồng cho việc đầu tư xây dựng hạ tầng Khu dân cư Long Tân, góp vốn vào CTCP Đầu tư năng lượng tái tạo Licogi 16 Gia Lai và thanh toán nợ vay của công ty.

Phần huy động vốn thiếu hụt so với dự kiến sẽ được Licogi 16 cân nhắc riêng lẻ theo tuần tuần tự hoặc đồng thời các giải pháp gồm sử dụng vốn tự có của công ty, bổ sung vốn vay từ ngân hàng, tìm kiếm nhà đầu tư tham gia góp vốn dự án, phát hành trái phiếu hoặc các giải pháp khác phù hợp theo quy định.

Licogi 16

Nếu thành công qua hai đợt phát hành, dự kiến vốn điều lệ của Licogi 16 tăng từ 1.172 tỷ đồng lên 1.760 tỷ đồng.

Đến cuối quý II/2021, tổng nợ vay của Licogi 16 hơn 1.113 tỷ đồng, chủ yếu từ các ngân hàng, giảm 18% so với đầu năm và chiếm khoảng 17% trong tổng nguồn vốn hơn 6.366 tỷ đồng của công ty.

Về kết quả kinh doanh, trong quý II/2021, doanh thu của Licogi 16 đạt 836 tỷ đồng, tương đương với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế 73 tỷ, tăng 10%.

Ban lãnh đạo xác nhận lợi nhuận gộp hợp nhất của một số dự án tăng và biên lợi nhuận mảng bất động sản cao hơn so với cùng kỳ dẫn tới lợi nhuận sau thuế tăng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu của Licogi 16 đạt 1.306 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 130 tỷ đồng, lần lượt tăng 4% và 65% so với cùng kỳ năm trước. Sau 6 tháng đầu năm, công ty đã thực hiện 43% kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm.

Nhã Vy
Bạn đang đọc bài viết Licogi 16 muốn phát hành 50 triệu cổ phiếu LCG giá 10.000 đồng tại chuyên mục Chứng khoán của Tạp chí Tài chính doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác:

email: [email protected], hotline: 086 508 6899

Tin liên quan