Loạt doanh nghiệp bị phạt do vi phạm chứng khoán

26/11/2022, 14:01
báo nói -

TCDN - Ngân hàng TMCP Bản Việt; Công ty CP Dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn; Công ty CP Đầu tư Xây dựng Constrexim; Công ty CP Nông dược HAI đã bị phạt hành chính với tổng số tiền lên tới 715 triệu đồng do vi phạm chứng khoán.

Ngày 24/11/2022, UBCKNN ban hành Quyết định số 920/QĐ-XPHC xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Ngân hàng TMCP Bản Việt (BVB).

0823_z1844464125034_3d87a5e63f806d724b3713a0b24a99e0

BVB bị phạt tiền 150 triệu đồng theo quy định do công bố thông tin sai lệch. BVB công bố thông tin Báo cáo thay đổi phương án sử dụng vốn/số tiền thu được từ đợt chào bán/phát hành số 630A/2022/BC-BVB ngày 12/5/2022 (công bố trên hệ thống công bố thông tin điện tử của UBCKNN ngày 13/5/2022) sai lệch so với Báo cáo tình hình sử dụng vốn từ ngày 12/5/2021 đến ngày 13/5/2022 do chi nhánh Công ty TNHH KPMG tại TP. Hồ Chí Minh thực hiện kiểm toán.

Ngoài ra, BVB còn bị buộc hủy bỏ thông tin hoặc cải chính thông tin theo quy định.

Công ty CP Dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn (SCSC) bị xử phạt 125 triệu đồng theo Quyết định số 922/QĐ-XPHC, số tiền 85 triệu đồng do không công bố thông tin đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật.

scbc-1623291217

SCSC đã không công bố thông tin trên hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và trên trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh các tài liệu: Nghị quyết Hội đồng quản trị số SCSC21/HĐQT/BB/01 ngày 20/01/2021 thông qua kết quả kinh doanh năm 2020 và các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2021; Nghị quyết Hội đồng Quản trị số SCSC21/HĐQT/BB/11 ngày 11/11/2021 thông qua kết quả kinh doanh năm 2022 để trình Đại hội đồng cổ đông.

Cụ thể, theo Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán, SCSC cho Công ty cổ phần Gemadept (cổ đông lớn nắm giữ 31,83% số cổ phần có quyền biểu quyết) vay tiền với số dư tại ngày 31/12/2020 là 70 tỷ đồng; Theo Báo cáo tài chính quý III/2022, Công ty cho Công ty TNHH Dịch vụ vận tải tổng hợp V.N.M (cổ đông nắm giữ 2,847% số cổ phần có quyền biểu quyết) vay tiền với số dư tại ngày 30/9/2022 là 150 tỷ đồng.

SCSC tiếp tục bị phạt tiền 25 triệu đồng do không đưa nội dung thù lao của từng thành viên Hội đồng Quản trị, tiền lương của Tổng Giám đốc và người quản lý khác thành mục riêng trong Báo cáo tài chính năm 2021 được kiểm toán và báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên năm 2022.

Cuối cùng, do công bố thông tin không đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật, SCSC bị phạt tiền 60 triệu đồng.

Trước đó, SCSC công bố thông tin không đầy đủ Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020, 2021: Tại mục VII – Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020, 2021 của Công ty không trình bày về danh sách người có liên quan của công ty và các giao dịch với người có liên quan.

Tổng số tiền mà SCSC bị phạt lên tới 295 triệu đồng.

Công ty CP Đầu tư Xây dựng Constrexim (PHH) bị phạt hành chính theo Quyết định số 919/QĐ-XPHC, số tiền 100 triệu đồng do giao dịch ngoài khoảng thời gian Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam hoặc công ty con công bố thông tin.

Trước đó, ngày 17/3/2022, HNX nhận được đăng ký giao dịch của PHH, tổ chức có liên quan với ông Lê Vinh Việt – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hồng Hà Việt Nam, từ ngày 17/3/2022 đến ngày 15/4/2022.

Theo công bố thông tin của HNX, PHH được giao dịch bán 3.730.000 cổ phiếu PHH từ ngày 22/3/2022 đến ngày 15/4/2022. Tuy nhiên, Công ty đã thực hiện bán 1.000.000 cổ phiếu PHH (tương ứng 10.000.000.000 đồng mệnh giá) vào ngày 18/3/2022.

1-2878

Công ty CP Nông dược HAI (HAI) bị xử phạt hành chính theo Quyết định số 403/QĐ-XPHC, số tiền 100 triệu đồng do không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật.

Theo đó, Nông dược HAI không công bố thông tin trên hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, trên trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HOSE) và trên trang thông tin điện tử của Công ty các tài liệu: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 soát xét; Nghị quyết Hội đồng quản trị số 05/2022/NQ-HĐQT-HAI ngày 22/7/2022; Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 06/2022/NQ-HĐQT-HAI ngày 9/8/2022; Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 01A/2022/NQ-HĐQT-HAI ngày 5/1/2022 về việc chấp thuận giao dịch giữa Công ty và các bên có liên quan.

Đồng thời, Công ty bị phạt tiền 70 triệu đồng vì công bố thông tin không đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật.

Cụ thể, Công ty không trình bày đầy đủ thông tin tại Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021, 6 tháng đầu năm 2022 theo mẫu quy định tại Phụ lục V ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Tổng số tiền phạt đối với Nông dược HAI là 170 triệu đồng.

PV
Bạn đang đọc bài viết Loạt doanh nghiệp bị phạt do vi phạm chứng khoán tại chuyên mục Chứng khoán của Tạp chí Tài chính doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác:

email: [email protected], hotline: 086 508 6899

Bình luận

Tin liên quan