Loạt doanh nghiệp Tp.HCM nộp thuế giảm nghìn tỷ đồng

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhiều doanh nghiệp tại Tp.HCM có mức nộp thuế giảm đáng kể so với cùng kỳ 2019.