Năm 2024, SCIC phải nộp ngân sách nhà nước hơn 6.600 tỷ đồng

01/02/2024, 13:27
báo nói -

TCDN - Công ty mẹ - Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) đặt mục tiêu năm 2024 với tổng doanh thu và thu nhập là 8.886 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp tối thiểu là 6.511 tỷ; tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu (ROE) là 11,4%; nộp ngân sách nhà nước 6.673 tỷ đồng.

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp vừa có quyết định phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2024 của Công ty mẹ - Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC).

Kế hoạch đặt ra mục tiêu năm 2024 là tiếp tục tập trung triển khai nhiệm vụ tiếp nhận, cổ phần hóa, tái cơ cấu, bán vốn tại tại các doanh nghiệp nhà nước không cần nắm giữ vốn, thực hiện tốt và có hiệu quả vai trò là định chế, công cục của Chính phủ để hỗ trợ, thúc đẩy tiến trình cơ cấu lại, sắp xếp đổi mới nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước.

(Ảnh minh họa)

(Ảnh minh họa)

Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước từ các Bộ, ngành, địa phương để tiếp tục cơ cấu lại vốn tại các doanh nghiệp này thông qua hoạt động đầu tư, nắm giữ, cổ phần hóa, thoái vốn, sắp xếp, chuyển đổi sở hữu…; tiếp nhận doanh nghiệp, phần vốn nhà nước tại các doanh nghiệp theo nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao để hỗ trợ phục hồi, cơ cấu lại vốn, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.

Đầu tư kinh doanh vốn theo cơ chế thị trường vào những ngành, lĩnh vực mang lại hiệu quả và SCIC có lợi thế theo nguyên tắc tự chủ, tự chịu trách nhiệm, bảo toàn và phát triển vốn, không giới hạn lĩnh vực đầu tư.

Các chỉ tiêu kế hoạch năm chủ yếu của Công ty mẹ - SCIC trong năm 2024 như sau: tổng doanh thu và thu nhập là 8.886 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp tối thiểu là 6.511 tỷ đồng; tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu (ROE) là 11,4%; nộp ngân sách nhà nước 6.673 tỷ đồng; kế hoạch giải ngân tối thiểu 6.550 tỷ đồng; không có nợ phải trả quá hạn và có hệ số khả năng thanh toán nợ đến hạn lớn hơn 1.

Để thực hiện mục tiêu trên, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp giao Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc SCIC trong năm 2024 đẩy mạnh thoái vốn theo danh mục thoái vốn không thành công trong năm 2023, cần thoái vốn theo kế hoạch năm 2024 và cho cả giai đoạn đến năm 2025.

tập trung rà soát, đánh giá lại toàn bộ danh mục các dự án đầu tư thuộc kế hoạch đầu tư năm 2023 và các dự án chuyển tiếp từ các năm trước chuyển sang. Chỉ quyết định triển khai các dự án có hiệu quả, khả thi, đầy đủ các thủ tục pháp lý theo quy định, phù hợp khả năng triển khai, thực hiện và giải ngân trong năm 2024.

Tập trung nguồn lực để xử lý dứt điểm các tồn tại, khó khăn, vướng mắc khi thực hiện Phương án xử lý đối với 2 dự án chậm tiến độ, kém hiệu quả còn lại: Dự án mở rộng sản xuất giai đoạn 2 - Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên (Tisco 2) và Dự án Khai thác và tuyển quặng sắt mỏ Quý Xa và Dự án nhà máy gang thép Lào Cai của Công ty TNHH Khoáng sản và Luyện kim Việt Trung (VTM) theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền để triển khai thực hiện theo quy định.

Bình An
Bạn đang đọc bài viết Năm 2024, SCIC phải nộp ngân sách nhà nước hơn 6.600 tỷ đồng tại chuyên mục Tài chính của Tạp chí Tài chính doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác:

email: [email protected], hotline: 086 508 6899

Tin liên quan

SCIC ước lãi sau thuế hơn 6.400 tỷ đồng năm 2023
Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) cho biết lợi nhuận sau thuế năm 2023 đạt 6.432 tỷ đồng, bằng 121% mục tiêu năm. Trong đó, doanh thu cổ tức ước đạt 5.378 tỷ đồng, vượt 33% kế hoạch 2023.