Ngành Thuế thu ngân sách tăng gần 11% trong quý 1/2024

13/04/2024, 08:34

Theo Tổng cục Thuế, trong quý 1/2024, tổng thu ngân sách Nhà nước do cơ quan thuế quản lý ước đạt 490.196 tỷ đồng, bằng 33% so với dự toán năm 2024, tăng 10,9% so với cùng kỳ năm 2023.