Nghệ An đề xuất dừng thoái vốn 2 doanh nghiệp nhà nước

22/03/2024, 11:27
báo nói -

TCDN - Nằm trong danh mục các doanh nghiệp thực hiện thoái vốn trong giai đoạn 2024-2025, thế nhưng, mới đây, UBND tỉnh Nghệ An đã bất ngờ có văn bản về việc đề xuất xin dừng thoái vốn tại Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An và Công ty CP Công viên cây xanh thành phố Vinh.

Yêu cầu cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp

Trong những năm qua, công tác cơ cấu lại, sắp xếp, đổi mới, cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước, thoái vốn đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Doanh nghiệp Nhà nước đã giảm mạnh về số lượng; thực hiện thoái vốn Nhà nước tại nhiều doanh nghiệp, thu về hàng trăm nghìn tỷ đồng.

Để đẩy mạnh sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp Nhà nước giai đoạn tới, Thủ tướng Chính phủ chỉ thị các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các tập đoàn kinh tế, tổng công ty Nhà nước, doanh nghiệp Nhà nước tăng cường chỉ đạo, đẩy mạnh công tác cơ cấu lại, sắp xếp, đổi mới, cổ phần hóa và thoái vốn Nhà nước tại doanh nghiệp Nhà nước và doanh nghiệp có vốn Nhà nước quán triệt sâu sắc các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước theo Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 3-6-2017 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và Nghị quyết số 60/2018/QH14 ngày 15-6-2018 của Quốc hội khóa XIV để nhận thức đúng, đầy đủ theo nguyên tắc thị trường, tuân thủ pháp luật đảm bảo công khai, minh bạch, kiên quyết đẩy lùi các hạn chế, tiêu cực làm chậm quá trình cổ phần hóa, thoái vốn.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp; sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động các công ty nông, lâm nghiệp; chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần tại Nghệ An đã cơ bản hoàn tất các nhiệm vụ.

Kết quả trong giai đoạn 2016-2022, Nghệ An đã cổ phần hóa 01/02 doanh nghiệp; hoàn tất thủ tục thoái vốn nhà nước được 07/08 doanh nghiệp; chuyển đổi 04/08 doanh nghiệp nông lâm nghiệp; chuyển đổi 02 đơn vị sự nghiệp thành công ty cổ phần.

Theo Quyết định số 1479/QĐ-TTg năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch sắp xếp lại doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp có vốn Nhà nước giai đoạn 2022-2025, tỉnh Nghệ An có 5 công ty cổ phần thực hiện thoái vốn trong giai đoạn 2024-2025.

Đó là các công ty: Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An, Công ty CP Quản lý và Xây dựng cầu đường Nghệ An, Công ty CP Quản lý và Xây dựng giao thông thủy bộ Nghệ An, Công ty CP In báo Nghệ An, Công ty CP Công viên cây xanh TP. Vinh.

Một trong những công ty cổ phần thực hiện thoái vốn trong giai đoạn 2024-2025.

Một trong những công ty cổ phần thực hiện thoái vốn trong giai đoạn 2024-2025.

Trên cơ sở ấy, ngày 21/7/2023, UBND tỉnh Nghệ An ban hành Thông báo số 537/TB-UBND về kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Thanh An tại cuộc họp của Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp tỉnh.

Trong đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Thanh An kết luận việc thực hiện cổ phần hóa, thoái vốn, sắp xếp chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp có vốn nhà nước là nhiệm vụ quan trọng. Đồng thời yêu cầu, quá trình triển khai thực hiện cần hết sức nghiêm túc, thận trọng, đúng lộ trình, không để thất thoát vốn, tài sản nhà nước.

Riêng, đối với các doanh nghiệp có vốn nhà nước thuộc danh mục thoái vốn giai đoạn 2024-2025 như: Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An và Công ty CP Công viên cây xanh thành phố Vinh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan hướng dẫn người đại diện phần vốn nhà nước phối hợp với Hội đồng Quản trị các doanh nghiệp xây dựng phương án thoái vốn, tổ chức thực hiện đảm bảo thời gian quy định.

Bất ngờ đề xuất dừng thoái vốn

Thực hiện kế hoạch sắp xếp theo quyết định số 1479/QĐ-TTG ngày 29/11/2022 của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh Nghệ An sẽ thoái vốn sở hữu nhà nước tại Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An từ 80,8% xuống còn 51% giai đoạn 2024-2025. Còn Công ty CP Công viên cây xanh thành phố Vinh sẽ giảm hết vốn từ 55,44% về mức 0%.

Tuy nhiên, mới đây, tỉnh Nghệ An đã có Văn bản số 1986/UBND-KT gửi Phó Thủ tướng Lê Minh Khái, Thủ tướng Phạm Minh Chính về việc đề xuất xin chưa thoái vốn nhà nước tại các công ty giai đoạn 2024-2025 do ông Bùi Thanh An, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An ký.

Nghệ An đề xuất xin chưa thoái vốn nhà nước tại các công ty giai đoạn 2024-2025.

Nghệ An đề xuất xin chưa thoái vốn nhà nước tại các công ty giai đoạn 2024-2025.

Do đó, lý do được tỉnh Nghệ An đưa ra đó là “xảy ra” những vấn đề, phát sinh, vướng mắc như, yêu cầu đặt ra về tỷ lệ vốn nhà nước để đảm bảo công tác quản lý, điều hành và thực hiện các nhiệm vụ tại 2 công ty trên.

Cụ thể, đối với Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An, hiện nay, công ty này đang quét và thu gom rác tại hơn 100 tuyến đường, bốc vận vận chuyển hơn 303 tấn rác trên một ngày đêm tại 378 khối, xóm thuộc 25 phường, xã, hút bụi, tưới nước rửa đường các tuyến chính, thu gom rác thải xây dựng, thu gom rác hàng ngày đảm bảo công tác phòng, chống, khắc phục các đợt mưa bão, thiên tai, vệ sinh môi trường phục vụ các dịp lễ lớn, đảm bảo cảnh quan đô thị, môi trường, an sinh xã hội cho người dân trên địa bàn và các nhiệm vụ công khác.

Công ty là đơn vị có năng lực đáp ứng yêu cầu và đóng vai trò quan trọng trong việc bảo đảm an sinh xã hội, vệ sinh môi trường, cảnh quan đô thị trên địa bàn TP. Vinh; đặc biệt trong bối cảnh TP. Vinh chuẩn bị mở rộng địa giới hành chính.

Tỷ lệ vốn nhà nước nắm giữ tại công ty hiện nay là 80,8%; với tỷ lệ nắm vốn nhà nước có đủ mức trên 65% sẽ đủ để tỉnh quyết định các vấn đề trong quản lý, điều hành của doanh nghiệp theo quy định tại khoản 1 điều 148 Luật doanh nghiệp năm 2020. Do đó, việc đảm bảo tỷ lệ vốn nhà nước trên 65% để nhà nước có đủ quyền quyết định các vấn đề quan trọng lý, điều hành, thực hiện kịp thời các nhiệm vụ cấp bách tại địa thực sự cần thiết.

Hơn nữa, hiện công ty này đang được UBND tỉnh Nghệ An và TP. Vinh giao quản lý vận hành, sử dụng các công trình tại dự án Khu liên hợp xử lý chất thải rắn tại Nghi Yên - huyện Nghi Lộc với tổng mức đầu tư là gần 115,4 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, công ty này đang được UBND TP. Vinh tiếp tục giao làm chủ đầu tư thực hiện công trình tại khu liên hợp xử lý chất thải rắn Nghi Yên - huyện Nghi Lộc với tổng mức đầu tư gần 15 tỷ đồng.

Vì vậy việc thoái vốn nhà nước tại công ty xuống 51% tỉnh Nghệ An sẽ không đủ quyền quyết định các vấn đề liên quan trong công tác quản lý tài sản tại khu liên hợp xử lý chất thải rắn Nghi Yên - huyện Nghi Lộc.

Còn, đối với CTCP Công viên cây xanh thành phố Vinh, ngoài thực hiện các nhiệm vụ theo hợp đồng dịch vụ công đảm bảo yêu cầu, chất lượng, Công ty đã thực hiện tốt và kịp thời các nhiệm vụ cấp bách của tỉnh cũng như TP. Vinh như: Phòng, chống các đợt mưa bão, thiên tai, khắc phục dọn dẹp cây xanh gãy đổ làm ách tắc giao thông, tiềm ẩn nhiều nguy cơ ra tai nạn cho người dân khi tham gia giao thông, đảm bảo giao thông được ng suốt, an toàn.

Bên cạnh đó, công ty còn tham gia thực hiện các nhiệm vụ kiểm tra, phòng chống cháy rừng trên địa bàn TP. Vinh. Tham gia ý kiến chuyên môn về các dự án cây xanh, cây cảnh địa bàn tỉnh; tuyên truyền việc quản lý, bảo vệ rừng, cây xanh.

Việc tỷ lệ vốn nhà nước nắm giữ tại công ty là 55,44% tỉnh có quyền ra quyết định đối với công tác quản lý, điều hành của doanh nghiệp theo quy định tại Điều 148 Luật Doanh nghiệp năm 2020.

Trong bối cảnh TP. Vinh chuẩn bị mở rộng phạm vi hành chính, nhiệm vụ chuyên ngành về quy hoạch, bảo tồn cây xanh đô thị tăng mạnh, phát sinh thêm các nhiệm vụ đột xuất liên quan; cùng với các lý nêu trên, việc giữ nguyên tỷ lệ vốn nhà nước tại công ty để nhà nước có đủ quyền quyết định, quản lý, điều hành là thực sự cần thiết và phù hợp với thực tế.

Hiện, căn cứ các quy định và tình hình thực tế tại địa phương, UBND tỉnh Nghệ An trình Phó Thủ tướng Lê Minh Khái xem xét, báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép tỉnh Nghệ An chưa thực hiện thoái vốn nhà nước tại CTCP Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An và CTCP Công viên cây xanh thành phố Vinh trong giai đoạn 2024-2025.

Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An được chuyển từ Công ty TNHH MTV với 100% vốn nhà nước sang công ty cổ phần theo quyết định số 3073/QĐ-UBND ngày 3/7/2014-UBND tỉnh Nghệ An, chính thức hoạt động dưới hình thức Công ty CP từ tháng 6/2016. Hiện nay, vốn điều lệ của công ty này gần 37 tỷ đồng; trong đó vốn nhà nước gần 30 tỷ đồng, chiếm 80,80% vốn điều lệ.

Công ty CP Công viên cây xanh thành phố Vinh được chuyển đổi sang cổ phần từ năm 2005. Hiện nay, vốn điều lệ của công ty hơn 8 tỷ đồng; trong đó, vốn nhà nước gần 5 tỷ đồng, chiếm 55,44% vốn điều lệ.

Ngọc Tuấn
Bạn đang đọc bài viết Nghệ An đề xuất dừng thoái vốn 2 doanh nghiệp nhà nước tại chuyên mục Tài chính của Tạp chí Tài chính doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác:

email: [email protected], hotline: 086 508 6899

Tin liên quan

Thu về hơn 2.100 tỷ đồng từ thoái vốn nhà nước
Chiều 8/7, tại trụ sở Bộ Tài chính, Cục Tài chính doanh nghiệp (TCDN) tổ chức Hội nghị sơ kết đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.