Nghệ sĩ Vũ Văn Cảnh: Góc nhìn từ truyền thống đến hiện đại

03/02/2021, 10:24