Nghệ sĩ Vũ Văn Cảnh: Góc nhìn từ truyền thống đến hiện đại