Nhãn tươi Việt Nam chính thức bước chân vào thị trường Australia

01/09/2019, 16:25