Nhiều tổ chức tín dụng kỳ vọng lãi suất sẽ tiếp tục tăng dịp cuối năm 2022

16 2022-10-06 15:40:00

Lãi suất sẽ tăng vào dịp cuối năm 2022 được nhiều tổ chức tín dụng dự báo.