Những doanh nghiệp đáo hạn trái phiếu lớn nhất trong quý 4

2022-12-08 13:40:00

Trong quý 4/2022, nhóm ngành bất động sản có lượng trái phiếu đáo hạn lớn nhất với tổng giá trị đạt hơn 20.000 tỷ đồng. Trong đó, Công ty SS và các Công ty con là 3.000 tỷ đồng, Tập đoàn Novaland 3.000 tỷ đồng, tiếp đến là nhóm doanh nghiệp tài chính, ngân hàng.