Phương tiện đi sai làn thu phí không dừng có thể bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe

10/03/2022, 07:39

TCDN - Tổng cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu xử lý các phương tiện đi sai làn thu phí không dừng tại trạm thu phí kể từ ngày 1/6. Ngoài ra, áp dụng hình thức xử phạt bổ sung là tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 1 - 3 tháng.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Giao thông vận tải về việc triển khai Công điện số 155/CĐ-TTg ngày 22/2/2022 của Thủ tướng Chính phủ, Tổng cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Tổng cục Đường bộ chỉ đạo rà soát, dán thẻ định danh toàn bộ các phương tiện ô tô thuộc phạm vi quản lý (kể cả các đơn vị trực thuộc); vận động cán bộ công chức, viên chức, người lao động gương mẫu dán thẻ định danh đối với các phương tiện cá nhân để tham gia dịch vụ thu phí điện tử không dừng, bảo đảm không sử dụng hình thức thu phi thủ công kể từ ngày 1/6.

img-bgt-2021-thu-phi-ko-dung-1609818878-width1280height720

Vụ Pháp chế - Thanh tra chủ trì: Phối hợp với các Cục Quản lý đường bộ, Cục Cảnh sát giao thông và Cảnh sát giao thông các địa phương tăng cường phân luồng giao thông, xử lý các phương tiện đi sai làn thu phí điện tử không dừng tại trạm thu phí để khuyến khích các phương tiện dán thẻ.

Phối hợp với Trung tâm Truyền thông và Thông tin đường bộ, các Nhà cung cấp dịch vụ thu phí và các cơ quan thông tấn báo chí tăng cường công tác tuyên truyền về việc dán thẻ định danh cho các phương tiện và lợi ích của dự án để tạo sự đồng thuận của xã hội.

Vụ Kế hoạch đầu tư chủ trì theo dõi, đôn đốc các Nhà đầu tư/Doanh nghiệp dự án BOT, Nhà cung cấp dịch vụ thu phí hoàn thiện các thủ tục liên quan đến hệ thống thu phí điện tử không dừng (Phụ lục Hợp đồng BOT, Hợp đồng dịch vụ thu phí, Phụ lục Hợp đồng BOO), hoàn thành trước ngày 30/4; các bên thống nhất việc quản lý, vận hành tại trạm thu phí bảo đảm tại mỗi trạm thu phí chỉ do 1 đơn vị quản lý, vận hành theo quy định tại Quyết định số 19/2020/QĐ-TTg ngày 17/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ, hoàn thành trước ngày 30/6.

Vụ Tổ chức - Hành chính chủ trì theo dõi, tham mưu Lãnh đạo Tổng cục Đường bộ có văn bản chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc nghiêm túc dán thẻ các phương tiện ô tô thuộc phạm vi quản lý; vận động cán bộ công chức, viên chức, người lao động gương mẫu dán thẻ định danh đối với các phương tiện cá nhân để tham gia dịch vụ thu phí điện tử không dừng, bảo đảm không sử dụng hình thức thu phí thủ công kể từ ngày 1/6.

Các cơ quan, đơn vị (được giao thực hiện các nhiệm vụ để triển khai thí điểm chỉ áp dụng hình thức thu phí điện tử không dừng trên tuyến cao tốc Hà Nội – Hải Phòng tại Thông báo số 12/TB-TCĐBVN ngày 18/1 và Văn bản số 556/TCĐBVN-KHCN,MT&HTQT ngày 24/1 của Tổng cục Đường bộ chủ động triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao, báo cáo Bộ GTVT xem xét, quyết định triển khai thí điểm.

Bên cạnh đó, Vụ Khoa học công nghệ, Môi trường và Hợp tác quốc tế chủ trì tổng hợp, phối hợp, hỗ trợ, đôn đốc các địa phương, các nhà cung cấp dịch vụ đẩy nhanh tiến độ dán thẻ bảo đảm tiến độ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện 155/CĐ-TTg. Tham mưu phối hợp với Cục Đăng kiểm Việt Nam trong việc đồng bộ, chia sẻ dữ liệu các phương tiện xe cơ giới để hỗ trợ quá trình vận hành hệ thống thu phí điện tử không dừng.

Đồng thời, phối hợp với các Nhà cung cấp dịch vụ thu phí rà soát, khắc phục triệt để các tồn tại, bất cập trong quá trình vận hành hệ thống; tham mưu xử lý, làm rõ nguyên nhân, xử lý trách nhiệm của các cá nhân, đơn vị khi để xảy ra lỗi kỹ thuật, gây ùn tắc, khó khăn cho người và phương tiện tham gia giao thông.

Đại diện lãnh đạo Vụ Pháp chế - Thanh tra (Tổng cục Đường bộ Việt Nam) cho hay, Điểm c Khoản 4 Điều 5 Nghị định 100/2019/NĐ-CP, sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 123/2021/NĐ-CP quy định: Điều khiển xe không đủ điều kiện để thu phí theo hình thức điện tử tự động không dừng đi vào làn đường dành riêng thu phí theo hình thức điện tử tự động không dừng tại các trạm thu phí sẽ bị phạt tiền 1-2 triệu đồng. Ngoài ra, áp dụng hình thức xử phạt bổ sung là tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 1 - 3 tháng.

Thành Nam
Bạn đang đọc bài viết Phương tiện đi sai làn thu phí không dừng có thể bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe tại chuyên mục Tin tức của Tạp chí Tài chính doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác:

email: [email protected], hotline: 086 508 6899

Tin liên quan