Quảng cáo trên Facebook tại Việt Nam sẽ chịu thuế GTGT 5%

23 2022-05-26 21:50:00

Từ 01/6/2022, quảng cáo trên Facebook tại Việt Nam sẽ chịu 5% thuế GTGT.