Quảng Nam: Đề xuất đầu tư 12 dự án phát triển nhà ở

02/03/2024, 11:41

TCDN - Tỉnh Quảng Nam đề xuất Thường trực HĐND tỉnh thống nhất danh mục đầu tư 12 dự án phát triển nhà ở, trong đó có 4 dự án nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 – 2025.

Phó chủ tịch tỉnh Quảng Nam vừa ký văn bản gửi đề nghị Thường trực HĐND tỉnh thống nhất danh mục dự án đầu tư thực hiện Kế hoạch phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 – 2025.

Cụ thể, tại thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam đề nghị thực hiện 2 dự án nhà ở thương mại và 4 dự án nhà ở xã hội.

Trong đó, dự án nhà ở thương mại gồm Khu đô thị hỗn hợp Nam Hương; có quy mô khoảng 3,5 ha. Dự án thuộc danh mục các dự án điều chỉnh mục tiêu đầu tư tại Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc. UBND tỉnh đã ban hành chấm dứt hoạt động đầu tư để tổ chức lựa chọn lại nhà đầu tư thực hiện dự án theo đúng quy định của pháp luật.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Dự án thứ hai là Khu đô thị Vĩnh An, phường Điện An; có quy mô khoảng 21,79 ha.

Các dự án nhà ở xã hội nằm trên địa bàn thị xã Điện Bàn gồm Khu dân cư thu nhập thấp khu 2 tại phường Điện Nam Trung; quy mô: khoảng 4,53 ha.  Khu dân cư thu nhập thấp khu 3 tại phường Điện Nam Trung; quy mô: khoảng 6,5 ha.

Ngoài ra, Khu dân cư thu nhập thấp khu 4 tại phường Điện Nam Trung, Điện Nam Đông; quy mô khoảng 14,2 ha. Khu dân cư thu nhập thấp khu 5 tại phường Điện Nam Trung; quy mô khoảng 4,17 ha.

Theo UBND tỉnh Quảng Nam các dự án này trước đây do Quỹ đầu tư phát triển tỉnh làm chủ đầu tư. Do vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện; đã dừng thực hiện nhiệm vụ chủ đầu tư và chuyển giao cho UBND thị xã Điện Bàn quản lý.

Việc trình phê duyệt danh mục kế hoạch phát triển nhà ở, làm cơ sở thực hiện thủ tục quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư và tổ chức lựa chọn nhà đầu tư theo quy định.

Nhà đầu tư sau khi được lựa chọn có trách nhiệm lâp, điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 (nếu có) đảm bảo phù hợp với nhu cầu, hiệu quả sử dụng đất, loại hình nhà ở, tiêu chuẩn diện tích nhà ở, đảm bảo tuân thủ quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, khớp nối hạ tầng khu vực.

Ngoài thị xã Điện Bàn, tại huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam đề nghị thực hiện 4 dự án. Cụ thể, Khu dân cư Bắc Hòa Bình, xã Tam Thái; quy mô khoảng 11,4 ha. Khu dân cư Cây Sanh, xã Tam Dân; quy mô khoảng 19,8 ha. Khu đô thị Tân Phú, thị trấn Phú Thịnh; quy mô khoảng 45,4 ha.  Khu dân cư Tam Dân, xã Tam Dân; quy mô khoảng 37,9 ha. Tại huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam đề nghị thực hiện Khu dân cư nông thôn mới - chợ xã Bình Quý; quy mô khoảng 9,9 ha và Khu dân cư Bình Nguyên, xã Bình Nguyên: quy mô và khoảng 12 ha.

UBND tỉnh cho biết riêng đối với loại hình nhà ở xã hội, thực hiện Quyết định số 338/QĐ-TTg ngày 3/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”; trên cơ sở Chương trình phát triển nhà ở Quảng Nam giai đoạn 2021-2030 được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2293/QĐ-UBND, mới đây UBND tỉnh cũng đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Đề án trên địa bàn.

Mục tiêu tỉnh đặt ra là phấn đấu đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân khu công nghiệp đến 2030 đạt khoảng 19.600 căn.

Để thực hiện, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo UBND cấp huyện, cơ quan chức năng xác định cụ thể vị trí, địa điểm, quy mô diện tích đất, đảm bảo đủ quỹ đất để thực hiện dự án xây dựng nhà ở xã hội, đảm bảo đồng bộ về hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội trong các đồ án quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu dân cư, khu đô thị, quy hoạch khu công nghiệp; tại các đô thị còn lại (loại IV, loại V), UBND cấp huyện, cơ quan phải chức năng căn cứ vào điều kiện cụ thể của địa phương và nhu cầu nhà ở xã hội trên địa bàn, hoặc chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở được duyệt để xác định cụ thể quỹ đất dành cho phát triển nhà ở xã hội, đáp ứng nhu cầu ở cho các đối tượng…

Nguyễn Triệu
Bạn đang đọc bài viết Quảng Nam: Đề xuất đầu tư 12 dự án phát triển nhà ở tại chuyên mục Bất động sản của Tạp chí Tài chính doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác:

email: [email protected], hotline: 086 508 6899

Tin liên quan