Quốc hội tiếp tục chất vấn Bộ trưởng Bộ Tài chính, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước

2022-06-08 14:20:00

Chiều 08/6/2022, Quốc hội tiếp tục chất vấn Bộ trưởng Hồ Đức Phớc, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng. Nguồn: VTC News