SHB được Sở giao dịch chứng khoán Singapore chấp thuận niêm yết trái phiếu quốc tế trị giá 300 triệu USD

04/10/2021, 20:20

TCDN - Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) đã được Sở giao dịch chứng khoán Singapore chấp thuận về nguyên tắc việc đăng ký niêm yết trái phiếu quốc tế trị giá 300 triệu USD.

Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) vừa công bố thông tin cho biết, ngày 01/10 vừa qua, Ngân hàng đã được Sở Giao dịch Chứng khoán Singapore chấp thuận về nguyên tắc việc đăng ký niêm yết trái phiếu quốc tế đợt 1 theo Chương tình Euro Medium Term Note (EMTN) giá trị tối đa 300 triệu USD tại Sở Giao dịch chứng khoán Singapore. 

SHB_9-1024x685

Trước đó, tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021, cổ đông SHB đã thông qua phương án huy động tối đa 500 triệu USD trái phiếu theo chương trình EMTN và niêm yết trái phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Singapore. 

Đây đều là trái phiếu không có đảm bảo, không chuyển đổi và không kèm chứng quyền. Trái phiếu tăng vốn cấp 2 có kỳ hạn 10 năm và SHB có quyền mua lại sau 5 năm 1 ngày; trái phiếu quốc tế cao cấp có kỳ hạn 3 – 5 năm. 

Lãi suất áp dụng cho đợt trái phiếu này là lãi suất cố định hoặc lãi suất thả nổi hoặc kết hợp giữa lãi suất cố định và thả nổi.

Trong đó, mức lãi suất cụ thể sẽ được xác định theo phương pháp dựng sổ trên cơ sở nhu cầu của nhà đầu tư. SHB cho biết sẽ quyết định mức lãi suất trái phiếu phù hợp với qui định của Ngân hàng Nhà nước và tùy vào điều kiện thị trường tại thời điểm phát hành. 

Mục đích SHB khi thực hiện phát hành trái phiếu ra thị trường nước ngoài nhằm tạo các giá trị lợi ích cho ngân hàng, từ đó gia tăng lợi ích cho các cổ đông của SHB.  

Ngoài ra, việc phát hành trái phiếu quốc tế cũng giúp SHB đa dạng kênh huy động vốn, hạn chế việc phụ thuộc vào nguồn huy động ngoại tệ, tạo thêm nền tảng vững chắc cho việc thực hiện các chuẩn mực an toàn vốn theo Basel II và các chuẩn mực tài chính quốc tế. 

Mai Linh
Bạn đang đọc bài viết SHB được Sở giao dịch chứng khoán Singapore chấp thuận niêm yết trái phiếu quốc tế trị giá 300 triệu USD tại chuyên mục Chứng khoán của Tạp chí Tài chính doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác:

email: [email protected], hotline: 086 508 6899

Bình luận