SHB tăng vốn lên hơn 17.510 tỷ đồng

16/03/2021, 16:40

TCDN - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa có Quyết định số 284/QĐ-NHNN về việc sửa đổi nội dung về vốn điều lệ tại Giấy phép thành lập và hoạt động của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB).

Theo đó, Thống đốc chấp thuận sửa đổi Điều 2 Giấy phép thành lập và hoạt động số 115/GP-NHNN ngày 30/11/2018 do Thống đốc NHNN cấp Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội như sau: Vốn điều lệ của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội là 17.510.090.940.000 đồng (Bằng chữ: Mười bảy nghìn năm trăm mười tỷ không trăm chín mươi triệu chín trăm bốn mươi nghìn đồng). Trước đó vốn điều lệ của SHB là 15.043 tỷ đồng.

a73a8aa9eee907b75ef8

Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Khoản 4 Điều 29 Luật Các tổ chức tín dụng năm 2010 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2017) và các quy định pháp luật có liên quan đối với nội dung sửa đổi nêu trên.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và là một bộ phận không tách rời của Giấy phép thành lập và hoạt động số 115/GP-NHNN ngày 30/11/2018 do Thống đốc NHNN cấp Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội.

pv
Bạn đang đọc bài viết SHB tăng vốn lên hơn 17.510 tỷ đồng tại chuyên mục Tài chính của Tạp chí Tài chính doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác:

email: [email protected], hotline: 086 508 6899

Bình luận

Tin liên quan