"Siêu Ủy ban" giao chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động TKV

08/09/2020, 08:35

TCDN - Theo quy định các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp phải giao trước ngày 30/4 của năm kế hoạch nhưng Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp mới có quyết định giao cho Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) vào ngày 28/8/2020.

Ngày 28/8/2020, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp có Quyết định số 395/QĐ-UBQLV giao chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động doanh nghiệp năm 2020 của Công ty mẹ - Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam.

Theo đó, sản lượng tiêu thụ than năm 2020 của TKV được giao 60,7 triệu tấn. Tổng doanh thu Công ty mẹ đạt 114.376 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế Công ty mẹ là 2.000 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ là 1.600 tỷ đồng. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu 4,44%.

Theo các quy định hiện hành, thời gian giao chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động doanh nghiệp năm 2020 do Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp chậm tới 4 tháng.

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp giao chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 cho TKV chậm tới 4 tháng.

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp giao chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 cho TKV chậm tới 4 tháng.

Cụ thể, tại Điều 30 Nghị định 87/2015/NĐ-CP về giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp, giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước quy định rõ: “Căn cứ các tiêu chí đánh giá hiệu quả hoạt động doanh nghiệp quy định tại Điều 28 của Nghị định này, cơ quan đại diện chủ sở hữu giao các chỉ tiêu đánh giá, xếp loại phù hợp với đặc thù hoạt động sản xuất, kinh doanh của từng doanh nghiệp. Các chỉ tiêu này phải giao cho doanh nghiệp bằng văn bản trước ngày 30/4 của năm kế hoạch và không được điều chỉnh trong suốt kỳ thực hiện kế hoạch (trừ các trường hợp bất khả kháng lớn)”.

Điều 11 Thông tư số 200/20215/TT-BTC hướng dẫn một số nội dung về giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp, giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước của Bộ Tài chính cũng quy định rõ: “Người quản lý doanh nghiệp quy định, cơ quan đại diện chủ sở hữu cần căn cứ vào đặc thù kinh doanh của từng doanh nghiệp để giao chỉ tiêu đánh giá cho phù hợp. Đối với chỉ tiêu doanh thu và kết quả kinh doanh phải quy định bằng số liệu cụ thể. Các chỉ tiêu đánh giá phải được quy định và giao cho doanh nghiệp trước ngày 30/4 của năm kế hoạch và không được điều chỉnh trong suốt thời kỳ thực hiện (trừ các trường hợp bất khả  kháng lớn)”.

Theo tìm hiểu của PV trên Cổng thông tin của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, năm 2019, cơ quan này cũng giao chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động của một số doanh nghiệp chậm so với thời gian quy định 30/4 hàng năm.

Cụ thể, ngày 19/7/2019, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp mới có Quyết định số 288/QĐ-UBQLV phê duyệt kế hoạch sản xuất, kinh doanh và giao chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động năm 2019 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Cũng trong ngày 19/7/2019, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp mới có Quyết định số 285/QĐ-UBQLV phê duyệt kế hoạch sản xuất, kinh doanh và giao chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động năm 2019 của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam.

Nam Yên
Bạn đang đọc bài viết "Siêu Ủy ban" giao chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động TKV tại chuyên mục Tài chính của Tạp chí Tài chính doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác:

email: [email protected], hotline: 086 508 6899

Tin liên quan

TKV: 24 công ty con bị cảnh báo mất an toàn tài chính
Tập đoàn Than & khoáng sản Việt Nam (TKV) có tới 24 đơn vị bị cảnh báo nguy cơ mất an toàn tài chính, gồm Công ty TNHH MTV Môi trường, Công ty cổ phần chế tạo máy, Công ty cổ phần Than Mông Dương, Công ty cổ phần Than Hà Lầm, Công ty cổ phần Than Vàng Danh...