Sở KH&CN tổ chức họp Hội đồng nghiệm thu, đánh giá giữa kỳ thực hiện theo quy định tại thông tư nào?

18/09/2023, 13:42
báo nói -

TCDN - Đối với nhiệm vụ KH&CN chuyển tiếp khi Sở KH&CN tổ chức họp Hội đồng nghiệm thu, đánh giá giữa kỳ, họp hội đồng nghiệm thu kết thúc thì sẽ thực hiện theo quy định tại Thông tư này hay Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN.

Hỏi: Tôi đang công tác tại Sở KH&CN Tiền Giang, tôi đang có vướng mắc như sau: Theo quy định tại Khoản 1 Điều 11 Thông tư số 03/2023/TT-BTC ngày 10/01/2023 về quy định lập dự toán, quản lý sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện nhiệm vụ KH&CN: "1. Đối với các nhiệm vụ khoa học và công nghệ đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt nhiệm vụ trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành thì tiếp tục áp dụng theo các quy định tại thời điểm phê duyệt nhiệm vụ cho đến khi kết thúc thời gian thực hiện nhiệm vụ".

Kinh phí quản lý nhiệm vụ KH&CN trong năm hiện tại (gồm quản lý nhiệm vụ chuyển tiếp và mới) thì được lập dự toán hàng năm để thực hiện.

Như vậy, đối với nhiệm vụ KH&CN chuyển tiếp khi Sở KH&CN tổ chức họp Hội đồng nghiệm thu, đánh giá giữa kỳ, họp hội đồng nghiệm thu kết thúc thì sẽ thực hiện theo quy định tại Thông tư này hay Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN.

Trả lời: 

Thông tư số 03/2023/TT-BTC ngày 10/01/2023 của Bộ Tài chính quy định về lập dự toán, quản lý sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ. Trong đó, Điều 4 Thông tư số 03/2023/TT-BTC đã quy định Khung định mức làm căn cứ xây dựng dự toán ngân sách nhà nước thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ và Điều 5 Thông tư số 03/2023/TT-BTC đã quy định Các nội dung chi cho công tác quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

Khoản 2 Điều 7 Thông tư số 03/2023/TT-BTC quy định đối với dự toán kinh phí đối với các hoạt động phục vụ công tác quản lý nhiệm vụ KH&CN: “Hằng năm, vào thời điểm xây dựng dự toán chi ngân sách nhà nước theo quy định, căn cứ vào kế hoạch hoạt động quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của năm kế hoạch và định mức chi quy định tại Thông tư này, Sở Khoa học và Công nghệ hoặc đơn vị được giao nhiệm vụ quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ ở địa phương xây dựng dự toán kinh phí đối với các hoạt động phục vụ công tác quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ và tổng hợp vào dự toán chi sự nghiệp khoa học và công nghệ của địa phương, để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước và khoa học và công nghệ”.

Đối với nội dung câu hỏi của độc giả về “Hội đồng nghiệm thu, đánh giá giữa kỳ, họp hội đồng nghiệm thu kết thúc”, đề nghị Quý độc giả căn cứ quy định pháp luật hiện hành tại thời điểm thành lập Hội đồng để áp dụng thực hiện. Trường hợp còn vướng mắc liên quan đến các Hội đồng tư vấn khoa học và công nghệ, đề nghị Quý độc giả liên hệ với Bộ Khoa học và Công nghệ để được giải đáp cụ thể.

PV
Bạn đang đọc bài viết Sở KH&CN tổ chức họp Hội đồng nghiệm thu, đánh giá giữa kỳ thực hiện theo quy định tại thông tư nào? tại chuyên mục Hỏi - Đáp của Tạp chí Tài chính doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác:

email: [email protected], hotline: 086 508 6899

Bình luận