Sở KH&ĐT Bắc Giang đề nghị xử lý tổ chức, cá nhân vi phạm trong chỉ định thầu tại huyện Yên Dũng

27/06/2022, 16:14

TCDN - Sau thông tin phản ánh của Tạp chí Tài chính Doanh nghiệp, Sở KH&ĐT tỉnh Bắc Giang đã có công văn đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo UBND huyện Yên Dũng kiểm tra, xử lý đối với các tổ chức, cá nhân có vi phạm tại hàng loạt gói thầu chỉ định chưa phù hợp theo quy định của pháp luật.

Trước đó, Tài chính Doanh nghiệp đã đăng tải bài viết: "Yên Dũng, Bắc Giang: Hàng loạt gói thầu có dấu hiệu làm trái quy định pháp luật", tại thời điểm được chỉ định thầu đều chưa có tên, dữ liệu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia - một trong những điều kiện bắt buộc để có đủ tư cách hợp lệ. 

UBND huyện Yên Dũng đổ lỗi do luật chưa rõ ràng

Ngày 25/5/2022 UBND tỉnh Bắc Giang đã có công văn truyền đạt ý kiến của Phó chủ tịch tỉnh Lê Ô Pích giao Sở Kế hoạch và Đầu tư (Sở KH&ĐT) phối hợp với các cơ quan liên quan xem xét, kiểm tra và thông tin kết quả cho Tạp chí Tài chính Doanh nghiệp theo quy định.

Ngày 30/5/2022, Sở KH&ĐT tỉnh Bắc Giang đã có công văn đề nghị UBND huyện Yên Dũng báo cáo làm rõ thông tin các nhà thầu đã đăng kí hay chưa đăng kí trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia tại thời điểm đánh giá hồ sơ dự thầu hoặc thương thảo, kí hợp đồng đối với gói thực hiện theo quy trình chỉ định thầu rút gọn và gửi báo cáo về Sở KH&ĐT trước ngày 7/6/2022 để tổng hợp báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh theo quy định.

Sở KH&ĐT tỉnh Bắc Giang đã có công văn đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo UBND huyện Yên Dũng kiểm tra, xử lý đối với các tổ chức, cá nhân có vi phạm tại hàng loạt gói thầu chỉ định chưa phù hợp theo quy định của pháp luật.

Sở KH&ĐT tỉnh Bắc Giang đã có công văn đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo UBND huyện Yên Dũng kiểm tra, xử lý đối với các tổ chức, cá nhân có vi phạm tại hàng loạt gói thầu chỉ định chưa phù hợp theo quy định của pháp luật.

Mãi đến ngày 16/6/2022 UBND hyện Yên Dũng mới có báo cáo về nội dung trên. Theo UBND huyện Yên Dũng: Đối với các hình thức lựa chọn nhà thầu (đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh...) có quy định về tư cách hợp lệ của nhà thầu là tổ chức khi đáp ứng các điều kiện, trong đó có điều kiện “Đã đăng ký trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia” theo Mục d Khoản 1 Điều 5 Luật Đấu thầu. Tuy nhiên, theo Mục e Khoản 2 Điều 22 Luật Đấu thầu về điều kiện chỉ định thầu “Nhà thầu phải có tên trong cơ sở dữ liệu về nhà thầu của cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động đấu thầu”.

"Như vậy có yêu cầu mức độ khác nhau giữa “Đã đăng ký trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia” đối với hình thức lựa chọn có quy định về tư cách hợp lệ “Nhà thầu phải có tên trong cơ sở dữ liệu về nhà thầu của cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động đấu thầu” đối với hình thức chỉ định thầu, không nói đến hệ thống mạng đấu thầu quốc gia nên dẫn đến cách hiểu chưa phù hợp" - UBND huyện Yên Dũng đổ lỗi do luật.

Không chỉ thế, UBND huyện Yên Dũng còn cho rằng các gói thầu theo phản ánh đều là các gói thầu rất nhỏ, có tính chất đơn giản, ít nhà thầu chấp nhận thực hiện, chỉ có một số doanh nghiệp trên địa bàn đồng ý thực hiện. Nên việc thực hiện chỉ định thầu các gói thầu đó không làm ảnh hưởng đến tính cạnh tranh công bằng minh bạch trong đấu thầu"???

Sở KH&ĐT đề nghị Chủ tịch tỉnh xử lý đối với các tổ chức, cá nhân có vi phạm

Ngay sau khi UBND huyện Yên Dũng gửi báo cáo, ngày 17/6/2022 Sở KH&ĐT đã có công văn báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang và thông tin đến Tạp chí Tài chính doanh nghiệp.

Theo đó, trong số 15 gói thầu Tạp chí Tài chính doanh nghiệp phản ánh, Ban Quản lý dự án huyện Yên Dũng làm chủ đầu tư 08 dự án và 07 dự án còn lại do UBND các xã làm chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án huyện Yên Dũng làm tư vấn quản lý dự án.

Cụ thể:

(1). Nhà làm việc đoàn thể xã Lãng Sơn, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang do UBND xã Lãng Sơn làm chủ đầu tư;

(2). Tu bổ, tôn tạo di tích đình Cảnh Mỹ, xã Cảnh Thụy, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang, Hạng mục: Tiền đình và Hậu cung do UBND xã Cảnh Thuỵ làm chủ đầu tư;

(3). Cứng hóa đường giao thông nội đồng đồng Đông thôn Tân Độ đi CầuTrại thôn Liễu Nham, đồng Vỡ thôn Tân Độ đi đồng Miễu thôn Liễu Đê, xã Tân Liễu, huyện Yên Dũng do UBND xã Tân Liễu làm chủ đầu tư;

(4). Cứng hóa kênh tưới Tân Sơn 2 - Tân Sơn 1, xã Yên Lư, huyện Yên Dũng do UBND xã Yên Lư làm chủ đầu tư;

(5). Tu bổ, tôn tạo di tích đình Ba Tổng, thị trấn Nham Biền, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang; Hạng mục: Tiền đình và Hậu cung do UBND thị trấn Nham Biền làm chủ đầu tư;

(6). Cải tạo mở rộng đường bê tông đoạn trạm y tế đến dốc đê thôn Bắc Am xã Tư Mại do UBND xã Tư mại làm chủ đầu tư;

(7). Hoàn thiện hạ tầng khu đất ở và kinh doanh dịch vụ xã Nội Hoàng, huyện Yên Dũng do UBND xã Nội Hoàng làm chủ đầu tư.

Sở KH&ĐT tỉnh Bắc Giang nêu rõ: Tại thời điểm các chủ đầu tư triển khai công tác lựa chọn nhà thầu năm 2021, việc đăng tải các thông tin liên quan đến hoạt động đấu thầu thực hiện theo quy định của Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả.

Theo quy định tại khoản 1 Điều 21 Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 quy định “nhà đầu tư phải đăng ký tham gia Hệ thống và được phê duyệt theo quy định tại Khoản 2 Điều 6 của Thông tư này trước khi xét duyệt trúng thầu để bảo đảm tư cách hợp lệ theo quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều 5 của Luật đấu thầu”.

Đối chiếu với quy định nêu trên, việc chủ đầu tư phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho 13 nhà thầu trúng thầu nêu trên trong khi nhà thầu chưa đăng ký trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia là chưa phù hợp theo quy định của pháp luật đấu thầu" - Sở KH&ĐT tỉnh Bắc Giang khẳng định.

"Sau khi xác minh, Sở KH&ĐT nhận thấy nội dung đăng tải của Tạp chí Tài chính doanh nghiệp tại số báo ngày 13/4/2022 là đúng thực tế" - công văn nêu rõ.

Do vậy, Sở KHĐT đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo UBND huyện Yên Dũng tổ chức kiểm tra, xử lý đối với các tổ chức, cá nhân có vi phạm và có biện pháp chấn chỉnh hoạt động đấu thầu trên địa bàn huyện, đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của pháp luật.

Tài chính Doanh nghiệp sẽ tiếp tục thông tin.

Tân Thanh
Bạn đang đọc bài viết Sở KH&ĐT Bắc Giang đề nghị xử lý tổ chức, cá nhân vi phạm trong chỉ định thầu tại huyện Yên Dũng tại chuyên mục Pháp luật tài chính của Tạp chí Tài chính doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác:

email: [email protected], hotline: 086 508 6899

Bình luận

Tin liên quan