Tăng lương cơ sở, lương công chức ngành thuế thay đổi như thế nào?

10/07/2024, 15:14

TCDN - Từ ngày 1/7/2024, lương công chức ngành thuế cũng được điều chỉnh theo mức lương cơ sở mới, trong đó thấp nhất là 4,35 triệu đồng, cao nhất là 18,7 triệu đồng.

Thông tư 29/2022/TT-BTC quy định xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành thuế.

Theo đó, ngạch kiểm tra viên cao cấp thuế được áp dụng hệ số lương công chức loại A3, nhóm 1 (A3.1), từ hệ số lương 6,20 đến hệ số lương 8,00.

Ngạch kiểm tra viên chính thuế được áp dụng hệ số lương công chức loại A2, nhóm 1 (A2.1), từ hệ số lương 4,40 đến hệ số lương 6,78.

Ngạch kiểm tra viên thuế được áp dụng hệ số lương công chức loại A1, từ hệ số lương 2,34 đến hệ số lương 4,98;

Ngạch kiểm tra viên trung cấp thuế được áp dụng hệ số lương công chức loại A0, từ hệ số lương 2,10 đến hệ số lương 4,89;

Ngạch nhân viên thuế được áp dụng hệ số lương công chức loại B, từ hệ số lương 1,86 đến hệ số lương 4,06.

Từ tháng 7, mức lương cơ sở là 2,34 triệu đồng/tháng, theo Nghị định 73/2024/NĐ-CP.

Như vậy, bảng lương công chức ngành thuế từ ngày 1/7/2024 như sau:

Ngạch kiểm tra viên cao cấp thuế:

kiem-tra-vien-cao-cap

Ngạch kiểm tra viên chính thuế:

kiem-tra-vien-chinh

Ngạch kiểm tra viên thuế:

kiem-tra-vien-thue

Ngạch kiểm tra viên trung cấp thuế:

kiem-tra-vien-trung-cap

Ngạch nhân viên thuế:

nhan-vien-thue
Bình An (t/h)
Bạn đang đọc bài viết Tăng lương cơ sở, lương công chức ngành thuế thay đổi như thế nào? tại chuyên mục Thuế & cuộc sống của Tạp chí Tài chính doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác:

email: [email protected], hotline: 086 508 6899

Tin liên quan

Trình Quốc hội tăng lương cơ sở, lương tối thiểu, lương hưu từ 1/7
Chiều 25/6, thừa ủy quyền của Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà đã trình báo cáo của Chính phủ về các nội dung cải cách tiền lương, điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và trợ cấp xã hội từ ngày 1/7/2024.