Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình: Top 1 xây dựng uy tín nhưng lợi nhuận lại đi xuống

08/09/2022, 10:17

TCDN - Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình đạt Top 1 nhà thầu xây dựng Việt Nam uy tín nhất năm 2022, nhưng hậu kiểm toán, lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2022 của Xây dựng Hòa Bình giảm 8,4% so với báo cáo tự lập.

Công ty Cổ phần Báo cáo Đánh giá Việt Nam vừa chính thức công bố Top 10 Công ty uy tín ngành Xây dựng – Vật liệu xây dựng năm 2022. Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình đạt Top 1 nhà thầu xây dựng Việt Nam uy tín nhất 2022.

hbc-1051

Về hoạt động kinh doanh, lợi nhuận Xây dựng Hòa Bình lại giảm sau soát xét.

Cụ thể, trong báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2022 đã qua kiểm toán vừa công bố của CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (MCK: HBC, sàn HoSE), lũy kế 6 tháng đầu năm 2022, Hòa Bình ghi nhận doanh thu đạt 7.126,5 tỷ đồng, tăng 30,9% so với cùng kỳ.

Mặc dù doanh thu tài chính tăng 224,6%, tương ứng tăng thêm 164,25 tỷ đồng lên 237,38 tỷ đồng nhưng do chi phí tài chính cũng tăng 56,9%, lên 237,64 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng 48,1%, ở mức 290,34 tỷ đồng và ghi nhận khoản lợi nhuận khác lỗ 24,06 tỷ đồng nên lợi nhuận sau thuế giảm 18,1% so với cùng kỳ năm trước, về mức 55,77 tỷ đồng.

Giải trình về sự chênh lệch trên, Xây dựng Hoà Bình cho biết, trong kỳ tài chính bán niên 2022, Hoà Bình ghi nhận doanh thu tài chính tăng gấp hơn 3 lần so với cùng kỳ do tăng lãi chậm thanh toán, lãi do thanh lý công ty con, lãi tiền gửi và cho vay đều đồng loạt tăng và các khoản tăng khác.

Lợi nhuận gộp tăng 21% so với báo cáo tự lập, tương ứng tăng thêm 69,63 tỷ đồng lên 401,37 tỷ đồng. Ở chiều hướng ngược lại, lợi nhuận khác giảm 55,76 tỷ đồng từ 31,7 tỷ đồng (báo cáo tự lập) về âm 24,06 tỷ đồng (sau kiểm toán). Điều này khiến Xây dựng Hòa Bình ghi nhận lợi nhuận sau thuế giảm 8,4% so với báo cáo tự lập, tương ứng giảm 5,12 tỷ đồng về 55,77 tỷ đồng.

Trong năm 2022, Xây dựng Hòa Bình đặt kế hoạch doanh thu 17.500 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 350 tỷ đồng. Như vậy, sau 6 tháng đầu năm, doanh nghiệp chỉ mới hoàn thành được 40% kế hoạch doanh thu và 15,9% mục tiêu lợi nhuận năm.

Đáng chú ý, tính đến hết tháng 6/2022, dòng tiền hoạt động kinh doanh của Xây dựng Hòa Bình ghi nhận âm 1.364 tỷ đồng do các khoản phải thu tăng từ 292 tỷ đồng lên 1.350 tỷ đồng, mức âm kỷ lục của công ty kể từ năm 2006 tới nay.

Tổng tài sản tăng 10,3% so với thời điểm đầu năm lên 18.289 tỷ đồng, trong đó chủ yếu là các khoản phải thu ngắn hạn ở mức 13.013 tỷ đồng, chiếm 71,2%.

Nợ vay, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn của doanh nghiệp xây dựng trên tăng 28,2% so với đầu năm lên 6.534,6 tỷ đồng.

Viết Dinh
Bạn đang đọc bài viết Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình: Top 1 xây dựng uy tín nhưng lợi nhuận lại đi xuống tại chuyên mục Bất động sản của Tạp chí Tài chính doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác:

email: [email protected], hotline: 086 508 6899

Tin liên quan