Thái Nguyên cấm phân lô, bán nền tại nhiều khu vực

28/06/2023, 19:46
báo nói -

TCDN - Toàn bộ địa giới hành chính của TP Thái Nguyên, TP Phổ Yên, TP Sông Công cùng toàn bộ địa giới hành chính các thị trấn thuộc huyện, các khu vực đô thị mới và đô thị mở rộng đã được công nhận là đô thị loại IV, V… sẽ không được phân lô, bán nền.

Cụ thể, theo Quyết định số 1419/QĐ-UBND được ban hành, tỉnh Thái Nguyên công bố các khu vực được thực hiện dự án xây dựng kinh doanh nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp cho thuê được chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô, bán nền trên địa bàn tỉnh trừ các khu vực: Khu vực có yêu cầu cao về kiến trúc cảnh quan, khu vực trung tâm và xung quanh các công trình là điểm nhấn kiến trúc, mặt tiền các tuyến đường cấp khu vực trở lên và các tuyến đường cảnh quan chính trong các đô thị trên địa bàn tỉnh.

Thái Nguyên cấm phân lô, bán nền tại nhiều khu vực.

Thái Nguyên cấm phân lô, bán nền tại nhiều khu vực.

Khu vực này bao gồm: Toàn bộ địa giới hành chính của thành phố Thái Nguyên, thành phố Phổ Yên, thành phố Sông Công; toàn bộ địa giới hành chính các thị trấn thuộc huyện, các khu vực đô thị mới và đô thị mở rộng đã được công nhận là đô thị loại IV, V.

Bên cạnh đó, các khu vực thuộc địa giới hành chính các xã thuộc huyện do UBND cấp huyện đề xuất khuyến khích xây dựng nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp cho thuê cũng thuộc nội dung quyết định này.

Trên cơ sở quy định rõ ràng, UBND tỉnh Thái Nguyên giao Sở Xây dựng: Kiểm tra, đôn đốc UBND các huyện, thành phố thực hiện các nội dung trong lập, thẩm định, phê duyệt các đồ án quy hoạch đô thị kiểm tra vị trí, khu vực đề xuất chủ trương đầu tư các dự án đầu tư xây dựng kinh doanh nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp cho thuê theo quy định.

UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường: Kiểm tra, đôn đốc UBND các huyện, thành phố ra soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và chuẩn bị quỹ đất để xây dựng các dự án đầu tư xây dựng kinh doanh nhà ở đề bán hoặc để bán kết hợp cho thuê theo quy định.

Tỉnh cũng giao UBND các huyện, thành phố căn cứ các nội dung tại Quyết định này tổ chức lập đề xuất chủ trương đầu tư các dự án đầu tư xây dựng kinh doanh nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp cho thuê theo đúng quy định, tổ chức công bố công khai chi tiết các khu vực được thực hiện dự án xây dựng kinh doanh nhà ở để bán hoặc để bản kết hợp cho thuê được chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô, bán nền sau khi các dự án được phê duyệt chấp thuận chủ trương đầu tư.

Bên cạnh đó, đối với các nhà đầu tư các dự án xây dựng kinh doanh nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp cho thuê trên địa bàn, UBND tỉnh Thái Nguyên cũng đề nghị nghiên cứu, lựa chọn nội dung đầu tư đảm bảo các quy định nêu trên và các quy định pháp luật hiện hành.

Không phải xin ý kiến Bộ Xây dựng, địa phương được quyết định phân lô bán nền:

Từ ngày 20/6, Nghị định 35 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng có hiệu lực.

Trong đó, sửa đổi, bổ sung khoản 7 Điều 4 Nghị định số 11/2013/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý đầu tư phát triển đô thị theo hướng UBND cấp tỉnh quy định cụ thể những khu vực được thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô, bán nền cho người dân tự xây dựng nhà ở theo quy hoạch chi tiết của dự án đã được phê duyệt, đáp ứng các quy định pháp luật về đất đai, nhà ở, kinh doanh bất động sản và các quy định liên quan mà không phải xin ý kiến Bộ Xây dựng.

Thái Bình
Bạn đang đọc bài viết Thái Nguyên cấm phân lô, bán nền tại nhiều khu vực tại chuyên mục Bất động sản của Tạp chí Tài chính doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác:

email: [email protected], hotline: 086 508 6899

Tin liên quan

Thái Nguyên cần khoảng 350 triệu USD xây trường đua ngựa
Theo Quy hoạch tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2030 tầm nhìn 2050 vừa được Thủ tướng phê duyệt, tỉnh này sẽ có dự án tổ hợp thương mại dịch vụ, thương mại, du lịch kết hợp trường đua ngựa Núi Văn Núi Võ tại huyện Đại Từ.