Thanh Hóa: Công ty Miza Nghi Sơn bị phạt gần 560 triệu đồng vì vi phạm môi trường

20/12/2022, 07:18
báo nói -

TCDN - Công ty TNHH Miza Nghi Sơn đã bị xử phạt với số tiền gần 560 triệu đồng vì hành vi vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Theo đó, Tổng Cục Môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường) vừa ban hành quyết định xử phạt số 31/QĐ-XPHC về xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Miza Nghi Sơn.

Công ty TNHH Miza Nghi Sơn.

Công ty TNHH Miza Nghi Sơn.

Công ty TNHH Miza Nghi Sơn đã thực hiện các hành vi vi phạm hành chính như: Xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải. Chiểu theo quy định, Công ty TNHH Miza Nghi Sơn bị xử phạt 470.000.000 đồng (bốn trăm bảy mươi triệu đồng).

Đồng thời, Công ty buộc chi trả kinh phí trưng cầu giám định, kiểm định, đo đạc và phân tích mẫu môi trường trong trường hợp có vi phạm về xả chất thải vượt quy chuẩn kỹ thuật môi trường theo định mức, đơn giá hiện hành đối với 01 (một) mẫu nước thải bị vượt quy chuẩn kỹ thuật về môi trường với số tiền là 17.777.359 đồng làm tròn thành 17.777.000 đồng (mười bảy triệu bảy trăm bảy mươi bảy nghìn đồng).

Hành vi vi phạm khác của doanh nghiệp này được các cơ quan chức năng xác định đó là thực hiện không đúng một trong các nội dung của giấy phép môi trường theo quy định. Cụ thể: Vị trí xả thải tại thời điểm kiểm tra là điểm xả không đúng là sông Bạng. Chiếu theo quy định, Công ty TNHH Miza Nghi Sơn bị xử phạt 70.000.000 đồng (bảy mươi triệu đồng).

Như vậy tổng số tiền Tổng Cục Môi trường xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Miza nghi Sơn là 557.777.000 đồng (năm trăm năm mươi bảy triệu bảy trăm bảy mươi bảy nghìn đồng).

Thời hạn thực hiện báo cáo đã khắc phục xong hậu quả vi phạm hành chính là 30 ngày, kể từ ngày nhận được Quyết định. Mọi chi phí tổ chức thi hành hiện pháp khắc phục hậu quả do Công ty chi trả.

Công ty phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử phạt này. Nếu quá thời hạn mà công ty không tự nguyện chấp hành sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật.

PV
Bạn đang đọc bài viết Thanh Hóa: Công ty Miza Nghi Sơn bị phạt gần 560 triệu đồng vì vi phạm môi trường tại chuyên mục Pháp luật tài chính của Tạp chí Tài chính doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác:

email: [email protected], hotline: 086 508 6899

Bình luận

Tin liên quan