Thí điểm người đứng đầu giới thiệu nhân sự bổ nhiệm cấp phó

04/05/2024, 13:08
báo nói -

TCDN - Bộ Chính trị cho phép thí điểm người đứng đầu giới thiệu nhân sự bầu cử, bổ nhiệm cấp phó; bổ nhiệm, miễn nhiệm cấp trưởng cấp dưới trực tiếp thuộc thẩm quyền quản lý.

Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai ngày 23/4 thay mặt Bộ Chính trị ký ban hành quy định số 142 về thí điểm giao quyền, trách nhiệm cho người đứng đầu trong công tác cán bộ.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai. Ảnh: Quốc hội.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai. Ảnh: Quốc hội.

Quy định nêu rõ trách nhiệm, thẩm quyền của người đứng đầu bao gồm giới thiệu nhân sự bầu cử, bổ nhiệm cấp phó; giới thiệu nhân sự bầu bổ sung ủy viên ban thường vụ cùng cấp, bổ nhiệm hoặc miễn nhiệm cấp trưởng, cấp dưới trực tiếp thuộc thẩm quyền quản lý.

Việc giới thiệu nhân sự bầu cử, bổ nhiệm cấp phó cần dựa vào chủ trương của cấp có thẩm quyền và quy định của Bộ Chính trị. Nếu nhân sự từ nguồn tại chỗ, người đứng đầu dựa vào số lượng, tiêu chuẩn, yêu cầu nhiệm vụ và quy hoạch để giới thiệu một nhân sự cho một chức danh. Sau bước này, cấp ủy, tổ chức Đảng, tập thể lãnh đạo cơ quan sẽ xem xét đưa vào danh sách để tiến hành các bước tiếp theo.

Với nguồn nhân sự từ nơi khác, người đứng đầu vẫn phải dựa vào các tiêu chuẩn để giới thiệu một người cho một chức danh để cấp ủy xem xét quy trình.

Quy định nêu trường hợp khuyết ủy viên ban thường vụ thì người đứng đầu căn cứ vào đề án công tác nhân sự đại hội, danh sách quy hoạch để chọn, giới thiệu nhân sự. Từ đó, tập thể ban thường vụ sẽ xem xét, trình ban chấp hành giới thiệu bổ sung ủy viên.

Nếu nhân sự được ban chấp hành thống nhất giới thiệu thì ban thường vụ trình xin ý kiến cấp có thẩm quyền trước khi bầu cử.

Theo quy định 142, người đứng đầu còn có quyền xem xét bổ nhiệm, miễn nhiệm cấp trưởng của đơn vị ở cấp hành chính do mình trực tiếp quản lý. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm sau khi thống nhất phải gửi văn bản đến cấp ủy, tổ chức Đảng.

Quy định của Bộ Chính trị yêu cầu người đứng đầu phải đảm bảo tiêu chuẩn, phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, năng lực của nhân sự mà mình giới thiệu; thực hiện nghiêm quy định về công tác cán bộ, kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Đặc biệt, người đứng đầu phải chịu trách nhiệm về quyết định của mình kể cả khi đã chuyển công tác hoặc nghỉ hưu với hai trường hợp: Giới thiệu cán bộ để bầu cử, bổ nhiệm thiếu công tâm, khách quan, không đảm bảo điều kiện, phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, năng lực; miễn nhiệm cán bộ không đủ căn cứ, thủ tục.

Việc thí điểm này áp dụng với các cấp ủy, tổ chức đảng, đơn vị từ cấp huyện trở lên. Riêng Quân ủy Trung ương, Đảng ủy Công an Trung ương sẽ có quy định riêng. Thời gian thực hiện thí điểm là 5 năm.

PV
Bạn đang đọc bài viết Thí điểm người đứng đầu giới thiệu nhân sự bổ nhiệm cấp phó tại chuyên mục Tin tức của Tạp chí Tài chính doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác:

email: [email protected], hotline: 086 508 6899

Tin liên quan