Thời gian chuyển tiếp hưởng ưu đãi theo ngành công nghiệp hỗ trợ được hưởng bắt đầu từ kỳ tính thuế nào?

04/04/2024, 17:04
báo nói -

TCDN - Giải đáp vướng mắc về việc hưởng ưu đãi theo ngành Công nghiệp hỗ trợ.

Hỏi: Công ty X được Giấy phép đầu tư lần đầu vào năm 2019 trên địa bàn Khu công nghiệp (Công ty đủ điều kiện áp dụng ưu đãi thuế TNDN theo địa bàn: Miễn thuế 02 năm, giảm 50% thuế TNDN cho 4 năm tiếp theo bắt đầu từ năm 2019).

Mục tiêu hoạt động:

1. Sản xuất và gia công khuôn và lõi khuôn dùng để đúc khung, nắm, vỏ điện thoại di động;

2. Sản xuất, gia công lắp ráp các sản phẩm bằng nhựa - chi tiết:  đồ gá, nắp vỏ điện thoại di động;

3. Dịch vụ sửa chữa linh kiện và phụ kiện điện tử bằng kim loại. Ngày 12/12/2023 Công ty có nhận được Giấy xác nhận ưu đãi của Bộ Công Thương về sản phẩm công nghiệp hỗ trợ (CNHT) cho “Sản xuất và gia công khuôn và lõi khuôn dùng để đúc khung, nắm, vỏ điện thoại di động". 

Công ty xin được hỏi:

       1. Thời gian chuyển tiếp hưởng ưu đãi theo ngành Công nghiệp hỗ trợ (CNHT) mà Công ty X được hưởng bắt đầu từ kỳ tính thuế nào? và thời gian được hưởng ưu đãi còn lại cho ngành CNHT trong bao lâu và như thế nào?

       2. Lợi nhuận của “Sản xuất, gia công lắp ráp các sản phẩm bằng nhựa - chi tiết:  đồ gá, nắp vỏ điện thoại di động” và “Dịch vụ sửa chữa linh kiện và phụ kiện điện tử bằng kim loại" của cùng dự án có tiếp tục được hưởng ưu đãi theo địa bàn của dự án hay không?

Trả lời:

Căn cứ quy định tại Nghị định số 57/2021/NĐ-CP sửa đổi bổ sung NĐ số 218/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật thuế TNDN, về ưu đãi đối với sản phẩm thuộc lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ:

Công ty có dự án đầu tư sản xuất sản phẩm thuộc danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ, được Bộ Công thương cấp Giấy xác nhận ưu đãi, thì được hưởng ưu đãi thuế TNDN đối với hoạt động thuộc lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ (thuế suất thuế TNDN 10% trong 15 năm, miễn 4 năm, giảm 50% thuế TNDN 9 năm tiếp theo, kể từ ngày có thu nhập chịu thuế).

Thời gian Cty được áp dụng ưu đãi thuế lĩnh vực CNHT là năm có Giấy xác nhận của BCT (năm tài chính 2023). Nếu Cty đã được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo diện đầu tư tại KCN thì ưu đãi được hưởng theo diện CNHT là thời gian miễn, giảm thuế TNDN còn lại. Cụ thể:

+ Được áp dụng thuế suất TNDN 10% trong 15 năm kể từ 2023 nếu từ 2019 đến 2022 chưa được hưởng ưu đãi về thuế suất thuế TNDN. Nếu đã hưởng ưu đãi thuế suất khác (thấp hơn thuế suất phổ thông 20%) thì được áp dụng 10% kể từ 2023 cho tgian còn lại.

+ Nếu đã hưởng đủ 2 năm miễn thì còn được hưởng tiếp 2 năm (4-2=2). Số năm được giảm 50% thuế TNDN còn lại được hưởng tiếp bằng 9 năm trừ số năm đã được giảm thuế theo địa bàn KCN, tính đến hết năm tài chính 2022.

Các mặt hàng không thuộc danh mục CNHT thì Cty vẫn hưởng ưu đãi theo địa bàn đầu tư (KCN).

Cty phải hạch toán riêng lợi nhuận từ hoạt động sx mặt hàng thuộc CNHT và lợi nhuận từ các hoạt động sx kd khác khi hưởng ưu đãi thuế theo diện CNHT như nêu trên.

PV
Bạn đang đọc bài viết Thời gian chuyển tiếp hưởng ưu đãi theo ngành công nghiệp hỗ trợ được hưởng bắt đầu từ kỳ tính thuế nào? tại chuyên mục Hỏi - Đáp của Tạp chí Tài chính doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác:

email: [email protected], hotline: 086 508 6899

Bình luận