Thời hạn giải quyết hồ sơ hoàn thuế TNCN và tiền hoàn thuế là khi nào?

15/04/2024, 11:31
báo nói -

TCDN - Giải đáp vướng mắc về thời hạn giải quyết hồ sơ hoàn thuế TNCN.

Hỏi: Kính gửi Chi cục Thuế khu vực Ea Kar-M'Drắc. Tôi có khai thuế điện tử hồ sơ quyết toán thuế TNCN năm 2023 qua trang web canhan.gdt.gov.vn gửi đến Chi cục Thuế khu vực Ea Kar-M'Drắc. Ngày 29/03/2024 tôi có nhận được tin nhắn như sau: “Về việc không chấp nhận Hồ sơ đề nghị hoàn thuế với lý do: Hồ sơ chưa đến kỳ hạn để có thế giải quyết”. Tôi đã thử nhiều lần liên hệ đến số điện thoại hỗ trợ người nộp thuế của Chi cục Thuế khu vực Ea Kar-M'Drắc (02623731304 được đính kèm trong file) nhưng đều thất bại vì số không có thực.

Tôi xin hỏi thời hạn giải quyết hồ sơ hoàn thuế TNCN là đến khi nào và thời hạn để tôi có thế nhận được tiền hoàn thuế?

Rất mong sẽ nhận được phản hồi từ Chi cục Thuế khu vực Ea Kar-M'Drắc. Mã số thuế: 8459030211 Mã giao dịch điện tử của hồ sơ: 11020240011730641

Trân trọng cảm ơn!

Trả lời:

Chi cục Thuế khu vực Ea Kar – M’Drắk có ý kiến trả lời người nộp thuế như sau:

1. Về thời hạn giải quyết hồ sơ hoàn thuế

Tại Điều 75 Luật Quản lý thuế năm 2019 quy định về thời hạn giải quyết hồ sơ hoàn thuế như sau:

“1. Đối với hồ sơ thuộc diện hoàn thuế trước, chậm nhất là 06 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan quản lý thuế có thông báo về việc chấp nhận hồ sơ và thời hạn giải quyết hồ sơ hoàn thuế, cơ quan quản lý thuế phải quyết định hoàn thuế cho người nộp thuế hoặc thông báo chuyển hồ sơ của người nộp thuế sang kiểm tra trước hoàn thuế nếu thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 73 của luật này hoặc thông báo không hoàn thuế cho người nộp thuế nếu hồ sơ không đủ điều kiện hoàn thuế.

Trường hợp thông tin khai trên hồ sơ hoàn thuế khác với thông tin quản lý của cơ quan quản lý thuế thì cơ quan quản lý thuế thông báo bằng văn bản để người nộp thuế giải trình, bổ sung thông tin. Thời gian giải trình, bổ sung thông tin không tính trong thời hạn giải quyết hồ sơ hoàn thuế.

2. Đối với hồ sơ thuộc diện kiểm tra trước hoàn thuế, chậm nhất là 40 ngày kể từ ngày cơ quan quản lý thuế có thông báo bằng văn bản về việc chấp nhận hồ sơ và thời hạn giải quyết hồ sơ hoàn thuế, cơ quan quản lý thuế phải quyết định hoàn thuế cho người nộp thuế hoặc không hoàn thuế cho người nộp thuế nếu hồ sơ không đủ điều kiện hoàn thuế.”

2. Về thông tin đề nghị hoàn của người nộp thuế

Căn cứ hồ sơ hoàn thuế của ông Trần Phi Ta và số liệu trên ứng dụng quản lý thuế của cơ quan thuế tính đến thời điểm ngày 04/4/2024, số liệu chưa khớp đúng, có sự chênh lệch về số giảm trừ gia cảnh dẫn đến chênh lệch về số thuế được hoàn sau khi quyết toán, cụ thể như sau:

22

 Để biết thêm chi tiết và được hướng dẫn, hỗ trợ, người nộp thuế vui lòng liên hệ Chi cục Thuế khu vực Ea Kar – M’Drắk. Địa chỉ: Số 11 Trần Hưng Đạo, Tổ dân phố 2B, thị trấn Ea Kar, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk. Số điện thoại 02623.625917.

Chi cục Thuế trả lời để ông Trần Phi Ta biết và thực hiện. Trân trọng.

PV
Bạn đang đọc bài viết Thời hạn giải quyết hồ sơ hoàn thuế TNCN và tiền hoàn thuế là khi nào? tại chuyên mục Hỏi - Đáp của Tạp chí Tài chính doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác:

email: [email protected], hotline: 086 508 6899

Bình luận