Thu ngân sách nhà nước 4 tháng đầu năm tăng mạnh

08/05/2024, 07:05

Theo Bộ Tài chính, lũy kế thu ngân sách nhà nước 4 tháng đầu năm 2024 ước đạt 733,4 nghìn tỷ đồng, bằng 43,1% dự toán, tăng 10,1% so cùng kỳ năm 2023.