Thu thuế tăng gần gấp đôi trong chuyển nhượng bất động sản

2022-10-17 18:45:00

Theo Bộ Tài chính, luỹ kế 8 tháng đầu năm, số thuế thu từ chuyển nhượng bất động sản, nhận thừa kế và quà tặng là bất động sản đạt hơn 26.860 tỷ đồng, tăng hơn 96% so với cùng kỳ năm ngoái.