Thực hiện thành công mục tiêu kép

Tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2016-2019 đạt 6,8%, thuộc 10 quốc gia tăng trưởng cao nhất thế giới.

Empty