Tình hình kinh tế - xã hội 10 tháng

30/10/2023, 08:11

Tình hình kinh tế - xã hội 10 tháng có sự hồi phục: CPI tăng 3,2% so với cùng kỳ năm trước; tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa đạt 557,95 tỷ USD; tổng thu ngân sách nhà nước 10 tháng năm 2023 đạt 1.398,7 nghìn tỷ đồng; 131,8 nghìn doanh nghiệp thành lập mới...

Empty
Empty
Empty
Empty

(Nguồn: Tổng cục Thống kê)

PV