Tình hình kinh tế - xã hội 11 tháng

30/11/2022, 07:09

Trong 11 tháng đầu năm 2022, tình hình kinh tế - xã hội khởi sắc thể hiện qua chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp ước tăng 8,6%; thu ngân sách nhà nước ước tăng 17,4%; CPI tăng 3,02%; lạm phát cơ bản tăng 2,38%; khách quốc tế đến nước ta đạt 2.954,2 nghìn lượt người, gấp 21,1 lần so với cùng kỳ...

Empty

(Nguồn: Tổng cục Thống kê)

PV