Tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng

30/09/2023, 08:46

Trong 9 tháng năm 2023 tình hình kinh tế - xã hội đã có những chuyển biến tích cực: GDP tăng 4,24%; tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt 1.223,8 nghìn tỷ đồng; CPI tăng 3,16% so với cùng kỳ năm trước; lạm phát cơ bản tăng 4,49%; tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt 497,66 tỷ USD...

Empty
Empty
Empty
Empty

(Nguồn: Tổng cục Thống kê)

PV