Tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng năm 2022

Kinh tế - xã hội 9 tháng năm 2022 của nước ta khởi sắc trên hầu hết các lĩnh vực: GDP 9 tháng tăng 8,83%; thu ngân sách nhà nước 9 tháng ước đạt 94% dự toán; tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng tăng 21%.

VN.-T9.2022_P1-6_page-0001
VN.-T9.2022_P1-6_page-0002
VN.-T9.2022_P1-6_page-0003
 
VN.-T9.2022_P1-6_page-0004
VN.-T9.2022_P1-6_page-0005
VN.-T9.2022_P1-6_page-0006

(Nguồn: Tổng cục Thống kê)