Tình hình kinh tế - xã hội năm 2023

29/12/2023, 20:11

Năm 2023 tình hình thế giới và trong nước gặp nhiều khó khăn, thách thức. Tuy nhiên, tình hình kinh tế - xã hội nước ta tiếp tục xu hướng phục hồi với nhiều điểm sáng nổi bật. Trong đó tăng trưởng GDP đạt 5,05% thuộc nhóm các nước có mức tăng trưởng cao nhất khu vực và thế giới.

Empty
Empty
Empty
Empty
Empty
Empty

(Nguồn: Tổng cục Thống kê)

PV