Tình hình kinh tế - xã hội quý 1/2024

12/04/2024, 14:06

Theo Tổng Cục Thống kê, tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý 1/2024 ước tính tăng 5,66% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn tốc độ tăng của quý 1 các năm 2020-2023.

111
VN.-T3.2024-1-6_2.-Nong-nghiep
VN.-T3.2024_3_3.-CN-va-DN
VN.-T3.2024-1-6_TM-DL
VN.-T3.2024-1-6_5.-DT-XNK-CPI
VN.-T3.2024-1-6_6.-XH

(Nguồn: Tổng cục Thống kê)

PV