Tình hình kinh tế - xã hội tháng 1/2024

30/01/2024, 10:57

Trong tháng đầu tiên của năm mới, hoạt động kinh tế có nhiều khởi sắc như chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 18,3% so với cùng kỳ năm trước; cả nước có 13,5 nghìn doanh nghiệp thành lập mới; tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam đạt 2,36 tỷ USD, tăng 40,2%; thu ngân sách nhà nước đạt 2,6%.

Empty
Empty
Empty
Empty

(Nguồn: Tổng cục Thống kê)

PV