Tình hình kinh tế xã hội tháng 7 và 7 tháng năm 2022

30/07/2022, 09:49

Theo Tổng cục Thống kê, trong 7 tháng đầu năm kinh tế - xã hội tiếp tục khởi sắc: tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 3.205,8 nghìn tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ năm trước; kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt 216,35 tỷ USD, tăng 16,1% so với cùng kỳ năm trước...

(Nguồn: Tổng cục Thống kê)

PV (Nguồn: Tổng cục Thống kê)