Toàn cảnh bức tranh FDI vào Việt Nam năm 2022

09/01/2023, 14:38

Năm 2022, tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) của Việt Nam đạt gần 28 tỷ USD. Vốn đầu tư đăng ký mới tuy giảm song số dự án đầu tư mới tăng lên, vốn đầu tư điều chỉnh cũng tăng. Đặc biệt, số vốn đã giải ngân được khoảng 22,4 tỷ USD, tăng 13,5% so với cùng kỳ năm 2021.